Om bogen “Den nye ulighed”

Danmark er blevet et »fem sjettedels samfund«. Det store flertal har aldrig haft det så godt, men et betydeligt mindretal er ved at blive hægtet af. Omkring 15 procent af de unge vokser op med markant færre livschancer end deres jævnaldrende:

  • Som børn har de større risiko for at blive en børnesag i det sociale system.
  • Som unge har de færre chancer for at tage en uddannelse.
  • Som voksne har de større risiko for at havne på overførselsindkomst.

Fem-sjettedels-samfundet kortlægges i debatbogen Den nye ulighed. Her påviser jeg, at de nye ulighedsmønstre bryder med vore vante forestillinger om fattigdom og sociale skel.

Før var skævheden især materiel. I dag spiller økonomi stadig en rolle, men uligheden handler grundlæggende om andet end penge: Stabile rammer i familien, marginalisering på arbejdsmarkedet og frem for alt uddannelse, som er ved at blive den afgørende skillelinje i videnssamfundet. Jeg opfordrer til debat om de moderne klasseskel uden at forfalde til socialt klynkeri og pessimisme.

Bogen stiller skarpt på den sociale skævhed i uddannelsessystemet. Spørgsmålet er, om politikerne overhovedet har forstået rækkevidden af deres mål om, at 95 procent af alle unge skal tage en ungdomsuddannelse? Uddannelse til alle kræver, at vi tager den sociale ulighed i uddannelsessystemet anderledes alvorligt.

Bogen er – ligesom min forrige bog, Det delte Danmark – en blanding af analyser, personlige oplevelser og interviews. Den er henvendt til et bredt lag af lærere, socialarbejdere og almindelige borgere, der er optaget af disse problemer.

Begge bøger kortlægger de nye ulighedsformer, der kendetegner det moderne Danmark. Ulighedsformer, vi må få bedre greb om, hvis vi vil undgå et samfund med skarpere skel og mindre sammenhængskraft.

Læs uddrag af bogens anmeldelser her

ISBN 9788702057737
Udgivet: 12.04.2007
Sider: 184

Vejl. Pris kr. 159,-

21