Lars Olsen til foredrag

Foredrag med Lars Olsen

Myten om klassekampens død er stærkt overdreven

Danmark har ikke kun klasseskel i magt og muligheder, men også i holdninger og politik.

Hvis millionærerne bestemte, havde vi stadig en V-LA-K-regering – endda med solidt flertal. Og det store oppositionsparti ville være De Radikale. Derimod var der ikke meget opbakning til Socialdemokratiet, venstrefløjen eller Dansk Folkeparti.

De velbjærgede spiller førsteviolin på mange områder, men er langt mere liberalistiske end folk flest – nogle højre-liberale som Venstre og Konservative, andre venstreliberale som Radikale. En kløft, der let fører til politisk mistillid og opbrud.

Dette foredrag præsenterer de sociale og geografiske klasseskel, men det gøres kortere end i foredraget ”klassesamfundet 2.0”, og der lægges mere vægt på skel i holdninger og politik – og andre europæiske lande.

Mange steder vender arbejderklassen ryggen til de socialdemokratiske og socialistiske partier, men Danmark er en undtagelse. Lars Olsen fortæller hvorfor.

Lars Olsens foredrag er levende og afvekslende. Politiske analyser fra Rige børn leger bedst veksler med anekdoter og levende mennesker, der sætter kød og blod på de store spørgsmål.

Klassesamfundet 2.0

»Klassesamfund« – det er da noget, som var engang, lidt som kakkelovnen, toilet på trappen og det sort-hvide tv.

Sådan lyder en udbredt forestilling i den offentlige debat, men det er en myte – hævder Lars Olsen.

Den anmelderroste debatbog Rige børn leger bedst dokumenterer, at Danmark stadig præges af markante klasseforskelle. Murersvenden har andre levevilkår end finansanalytikeren og professoren: mindre indflydelse på arbejdet, færre gode leveår, dårligere uddannelsesmuligheder for børnene. Og klasseskellene vokser – økonomisk, geografisk og politisk.

På nogle områder er skellene dog også anderledes end før. Vi har en voksende underklasse uden for arbejdsmarkedet, præget af destruktive kulturmønstre og negativ social arv. Og vi bor mere adskilt end tidligere. Storbyerne domineres af folk med pæne indkomster og lange uddannelser, mens arbejderklassen presses ud i ”det perifere Danmark”. Derfor hedder foredraget »klassesamfundet 2.0«.

Lars Olsen tegner et socialt Danmarksportræt ud fra Rige børn leger bedst, men fortæller også anekdoter og personlige eksempler på moderne klasseskel.

 

København: Arbejderbyen der forsvandt

For få årtier siden var København en arbejderby. Over halvdelen af familierne tilhørte arbejderklassen, og store arbejdspladser som B&W satte præg på byens politik og kultur.

I dag tilhører kun en femtedel arbejderklassen, mens 40 procent af københavnerne er i overklassen eller den højere middelklasse. København er blevet yngre, mere velstående og hip, men VVS’eren og pædagogen får stadig sværere ved at finde en bolig, som de kan betale.

Lars Olsen præsenterer analyser fra den anmelderroste debatbog Rige børn leger bedst, men fortæller også sin egen historie om Københavns forvandling. Lars Olsen voksede op i 1960’ernes og 1970’ernes København, under foredraget veksler statistik og bykort med anekdoter og klip fra gamle film og sange.

Kan vi arbejde til vi er 74?

Reformer af efterløn og pensionsalder ændrer arbejdslivet mere dramatisk, end vi gør os klart. Dem, der går på erhvervsuddannelser i dag, skal arbejde til de er 74. Kan tømreren og sosu-assistenten dét?

Lars Olsen kortlægger reformerne – deres baggrund og konsekvenser. Danskerne bliver ældre og er sundere end før, men der er også stor ulighed i levealder og arbejdsvilkår. De ekstra arbejdsår pålægges især faglærte og ufaglærte, der kommer tidligt på arbejdsmarkedet og i gennemsnit har færrest gode leveår. Og Arne-pensionen er kun en løsning for de allernærmeste år. En mere langsigtet debat presser sig på.

I foredraget fortælles også om ændringer i folkestyret, der let giver Slotsholmen blinde vinkler overfor brede samfundsklassers levevilkår. Lars Olsen diskuterer tillige, hvordan vi undgår store sociale skævheder, når danskerne skal blive længere på arbejdsmarkedet.

Stilen er levende og afvekslende. Analyser af arbejdsliv og levevilkår veksler med fortællinger fra det virkelige liv. Foredraget ligger i forlængelse af bøgerne Rige børn leger bedst (2021) og Det forsvundne folk (2018).

 

21