Lars Olsen til foredrag

Foredrag med Lars Olsen

Sociale klasser, polarisering – og hvordan det er i dit område

De sociale klasser bor og lever mere adskilt end for få årtier siden – og det presser samfundets sammenhængskraft.

Vi har fået voksende skel mellem hovedstadsområdet og Stor-Aarhus, hvor mange kvarterer domineres af folk med pæne indkomster og lange uddannelser – og det brede arbejder- og middelklasseland udenfor.

Klasseskel har, sammen med årtiers centralisering, skabt større mistillid mellem provinsen og beslutningstagerne i hovedstaden – dem i »de fine saloner«, som det siges. Mange i de små samfund langt fra de store byer føler sig ligefrem hægtet af og tror ikke længere på det politiske system. Danmark har fået nogle af de sociale og geografiske skel, der i andre lande har ført til Gule Veste eller højrepopulistisk opbrud.

Lars Olsen er blandt forfatterne til Rige børn leger bedst, hvor Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kortlægger de sociale klasser i Danmark – og hvor de bor helt ned i de enkelte sogne. I foredraget fortæller han om den sociale/geografiske polarisering og dens konsekvenser for samfund og politik. Han viser også kort over, hvordan det specifikt er i den del af landet, hvor foredraget holdes.

Stilen er levende og afvekslende. Danmarkskort og politiske analyser veksler med anekdoter og erindringsglimt.

 

Socialdemokratiet – mellem magt og samfundsforandring

Intet andet parti har som Socialdemokratiet formet det moderne Danmark. Næste år fejrer vi 100-året for Staunings første socialdemokratiske regering i 1924. Gennem årtierne løber en rød tråd: Skismaet mellem blot at forvalte magten og at ændre samfundet til gavn for arbejderklassen og velfærdssamfundet.

Skismaet er velkendt fra de senere år. For få år siden valfartede journalisterne til Danmark for at reportere om Mette Frederiksens ”røde” socialdemokrati, et af de mest succesrige i Europa, i dag er Mette Frederiksen statsminister i en utraditionel midter-regering.

Foredraget ser dagens socialdemokrati i et historisk og europæiske perspektiv. Vi ser gamle Stauning-film, møder Jens-Otto Krag som aftenskolelærer og hører om højrepopulismens aktuelle fremmarch i Vesteuropa; det er en fortælling, der også handler om folkestyre og velfærdsstat.

Stilen er levende og afvekslende. Politiske analyser veksler med anekdoter og erindringsglimt.

 

København: arbejderbyen der forsvandt

For få årtier siden var København en arbejderby. Over halvdelen af familierne tilhørte arbejderklassen, og store arbejdspladser som B&W satte præg på byens politik og kultur.

I dag tilhører kun en femtedel arbejderklassen, mens 40 procent af københavnerne er i overklassen eller den højere middelklasse. København er blevet yngre, mere velstående og hip, men VVS’eren og pædagogen får stadig sværere ved at finde en bolig, som de kan betale.

Lars Olsen præsenterer analyser fra den anmelderroste debatbog Rige børn leger bedst, men fortæller også sin egen historie om Københavns forvandling. Lars Olsen voksede op i 1960’ernes og 1970’ernes København, under foredraget veksler statistik og bykort med anekdoter og gamle foto og sange.

 

 

21