Den nye ulighed – Uddrag af anmeldelser

DEN RADIKALE BLINDHED

»Styrken ved Lars Olsens debatbog er, at den er empirisk uafviselig og stærk i sin formidling af, hvordan nutidens elitære uddannelsespolitik har solgt de svageste. Scoopet er de særkørsler, han har fået Danmarks Statistik til at lave.(…)

Lars Olsens bog er befriende fri for klynk. Dette er ikke en bog, der maler fanden på væggen, fordi et mindretal ikke har de samme forbrugsmuligheder som flertallet. Olsen anbefaler konkrete løsninger og udpeger en horisont: Det her samfund vil stille og roligt falde fra hinanden, hvis der opstår en ny underklasse, som ikke evner at bemestre tilværelsen i den krævende vidensøkonomiske verden, hvor det store flertal hygger sig med Webergrill og videreuddannelse

Lars Olsen står på ryggen af giganter som Erik Jørgen Hansen, der i en menneskealder blotlagde den sociale arvs store og små benspænd overfor mennesker i Danmark. Med sin cocktail af indignation, analyse og formidling har Olsen gjort nutidens forkomne Socialdemokrati en stor tjeneste – selv om hans bog har bud til hele det politiske spektrum. Også til degnene i det hensygnende radikale parti, der da en eller anden dag må indse, at der ikke står et klaver, et nationalleksikon og en højtuddannet lektiehjælper parat i hvert eneste danske hjem.

I 1969 påviste Bent Hansen, som Olsen trækker på, at velstand uden velfærd er en blindgyde. Næsten fyrre år senere skriger tiden på et dannelsesideal, der sikrer alle unge det nødvendige fundament af viden, kompetencer og færdigheder. Det har denne meget nødvendige debatbog ikke svært ved at overbevise om.«

Jes Stein Pedersen i Politiken

DE MULIGHEDSFATTIGE

Den nye ulighed er en nyttig bog – præget af forfatterens stærke engagement i problemerne med den nye ulighed. Den er et væsentligt bidrag til en debat om, hvorfor en så relativt stor del af befolkningen er fastlåst i socialgruppe fem. Og så vil den forhåbentlig snarest inspirere undervisningsminister Bertel Haarder til at få undervisningen i erhvervsskolesystemet undersøgt.«

Frede Vestergaard i Weekendavisen

DET ULIGE DANMARK
* * * * * *

Journalist og samfundsdebattør Lars Olsen udgav i 2005 bogen Det delte Danmark, hvor han gik i infight med den fysiske opdeling af det danske samfund i ghettoer for de rige, for de fattige osv.

Bogen fik fortjent stor opmærksomhed og mange rosende ord. Derfor er det med høje forventninger, at man går ombord i Lars Olsens nyeste indlæg i samfundsdebatten. (…)

Bogen er først og fremmest en skarp, veloplagt og kritisk analyse af den nye uligheds former og konsekvenser. For dem, som holder sig orienteret i velfærds- og socialforskningen, er argumenterne og dokumentationen ikke så overraskende.

Bogens styrke er det formidlingsmæssige kombineret med en stædig insisteren på at ville gøre en forskel, uanset om man støder mod god smag eller fordomme. Skytset rettes lige gerne mod en borgerlig regerings manglende indsats som mod den såkaldte kreative klasses individualisering af hele uddannelsessystemet (”ansvar for egen læring”).

Undervejs kommer der en række mere eller mindre konkrete forslag til, hvad der kan gøres bedre fra stærkere fokus på at bryde den negative sociale arv i daginstitutioner til en mere målrettet uddannelses- og boligpolitik.

Men Lars Olsens kur handler mest af alt om, at vi igen skal tage et fælles ansvar for de svageste og udsatte grupper. Den bør blive obligatorisk læsning for alle politikere, ansatte i uddannelsessystemet, børnehavepædagoger, administratorer i den offentlige sektor etc.

Og de høje forventninger? De blev indfriet til fulde seks stjerner.

Klaus Petersen, Fyns Stifttidende

DRØMMEN OM LIGHED
* * * *

Anmeldelsen i Berlingske Tidende tager udgangspunkt i, at jeg ifølge Den nye ulighed ikke betragter mig selv som »lighedsfundamentalist«. Anmeldelsen slutter sådan:

»Det er en velskrevet bog, der ligner en fortsættelse af Det delte Danmark fra 2005, og det skal nok give anledning til en hed politisk debat om, hvor grænsen skal trækkes mellem de centrale begreber frihed og lighed. Mere kan man ikke forlange af en debatbog.

Men uanset hvad forfatteren selv påstår, synes denne anmelder godt, man kan kalde ham ”lighedsfundamentalist«. Og han argumenterer godt for sit budskab«.

Jørgen Larsen i Berlingske Tidende

NØDVENDIG – DESVÆRRE
* * * * *

Den nye ulighed er desværre en både vigtig og nødvendig bog. Lars Olsen formår at gøre en tung og svær debat interessant. Han forklarer tal og statistikker i et enkelt sprog og inddrager eksempler og skæbner, som menneskeliggør debatten…«

Katrine Schousboe, Nordjyske

TIL KAMP MOD ULIGHEDEN

»Ulighedsdiskussionen er svær, men tiltrængt. Så Lars Olsen skal have tak for igen at rejse den i en bog, der nok indeholder mange tal, men som også er krydret med fine konkrete eksempler på skæbner fra den virkelige verden. Inklusive nogle fra forfatterens eget liv. Det er læseværdigt«.

Henrik Hoffmann-Hansen, Kristeligt Dagblad

SESAM, SESAM VIDENSSAMFUND

Den mest kritiske avisanmeldelse er i Information. Her hedder det, at »de konkrete analyser af eksklusion i det skæve uddannelsessystem er lige så vellykkede i Lars Olsens nye bog Den nye ulighed som den teoretiske konstruktion er mislykket«.

Anmeldelsen slutter med dette afsnit, hvis intellektuelle dybde jeg endnu ikke helt har begrebet (men jeg har jo også kun gået 19 år i skole):

»Hvis man vil gøre op med den nye ulighed, må man starte med at udfordre den officielle sandhed, der bruger sætningen ”sesam, sesam videnssamfund” til at lukke øjnene på alle andre måder at se samfundet end konkurrencestatens imperativer og ”fra forskning til faktura” som gammeldags humanisme fra industrisamfundet«.

Rune Lykkeberg i Information

OLSEN OG ULIGHEDEN

»Journalisten og debattøren Lars Olsen kan sin /(arbejder)historie og skriver uden at ville tækkes nogen, og så er han befriende klar i mælet. Man kan være uenig eller enig i hans løsningsforslag, men hans analyse og samfundsbeskrivelse kan man ikke andet end have respekt for«.

Tom Ekeroth, Danske Kommuner

FAGLIGE UNGE SVIGTES

Bladet Erhvervsskolelæreren glæder sig over, at Den nye ulighed har sat erhvervsuddannelserne på dagsordenen i den bredere offentlighed. De færreste er nemlig klar over, hvordan de faglige uddannelser er ofre for et fejlslagent pædagogisk sksperiment:

“Bogen ligger allerede lunt på bestsellerlisterne, og forfatterens analyser og budskaber er diskuteret i radio, tv og dagblade. Det er godt. Det er nemlig første gang, at den pædagogiske tænkning bag erhvervsuddannelsernes Reform 2000 er blevet så synlig for en større offentlighed. Og for en gangs skyld er den højt på mediernes dagsorden.

Bogen bør være pligtlæsning for alle, der beskæftiger sig med uddannelse. Og altså også for dette blads læsere”.

Lucas Vagn Engell, Erhvervsskolelæreren

ULIGHEDENS REVSER

“…Bogen fik en fortjent stor gennemslagskraft ved udgivelsen i april. Man kan blot håbe, at gennemslagskraften også rammer politikerne, som vanskeligt kan afvise Lars Olsens tal og argumenter.

Lars Olsen er ulighedens troværdige revser. Hans slags er der ikke mange af for tiden – hverken i gamle eller nye politiske alliancer, som hellere fisker stemmer hos de fem sjettedele end den sidste”.

Anders Wedel Berthelsen, Højskolebladet

ISBN 9788702057737
Udgivet: 12.04.2007
Sider: 184

Vejl. Pris kr. 159,-

21