Dagbog fra landevejen

Jeg rejser meget rundt i landet som foredragsholder. Det har bragt mig uden for alfavej til hundredvis af foredrag i lokale fagforeninger, højskoler, foreninger i små provinsbyer etc. I dette essay i Politiken beretter jeg om nogle af de mange indtryk. Det er dagbog fra et Danmark, der befinder sig under radarskærmen hos politikere og medier. Et Danmark med voksende utryghed og monumental afstand til hovedstadseliten, men også med respekt og levende...

Kampen om seniorårene II

Kan vi arbejde til vi er 68 eller 70? Mange ældre lønmodtagere er ved at havne i en umulig situation. Jobbets krav til tempo og fysisk formåen overstiger, hvad deres helbred og fysik kan magte. Det dokumenterer en ny analyse, der med en helt ny metode kortlægger arbejdskrav og fysisk formåen – og peger på problemet for mange seniorer. På Christiansborg er der igen debat om pensionsalderen. Kræfter på højrefløjen vil hæve den yderligere, mens partier på venstrefløjen vil tage hånd om nedslidte og have en reel seniorførtidspension. I et lidt længere indlæg kortlægger jeg skævheden i reformer af efterløn og pensionsalder og advarer imod faren for et...

Magter vi jobbet?

Manuskript til klumme i Jyllands-Posten 21.3.2016 Af Lars Olsen   Mange ældre lønmodtagere er ved at havne i en umulig situation. Jobbets krav til tempo og fysisk formåen overstiger, hvad deres helbred og fysik kan magte. At fortsætte til en pensionsalder på 68 eller mere kræver massiv omstilling på arbejdsmarkedet – og er for en dels vedkommende en illusion. Det dokumenterer en analyse, som med en helt ny metode kortlægger arbejdskrav og fysisk formåen. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) undersøgte helbredet hos 677 medarbejdere i industri, transport og rengøring – deres blodtryk, kondi, udholdenhed i ryggen etc. Samtidig har NFA med sensorer og andet kortlagt kravene i jobbet – tempo, bevægelse, kropspositioner m.v. Og i al for mange tilfælde hænger det ikke sammen. Tag rengøringsbranchen: 55 pct. af rengøringsassistenterne arbejder dagligt med en pulsbelastning over det anbefalede. Langt det meste af arbejdstiden er stående eller gående – en rengøringsassistent går i snit 10.000 skridt på en arbejdsdag. Dette støder frontalt ind i dårligt helbred hos mange. 55 pct. tager receptpligtig medicin, og 72 pct. oplever, at smerter hæmmer dem i fysisk krævende arbejdsopgaver. Tallene for medarbejdere i industri og transport er kun en anelse bedre. NFA peger især på problemet for medarbejdere over 50 med fysisk arbejde. Kravene i jobbet er stort set som for de yngre, men seniorerne har ikke samme kondi og fysiske formåen. Ikke desto mindre medfører reformer af efterløn og pensionsalder, at de, der er i starten af 50erne, skal arbejde til de er 68. »En stor del af de ansatte på 50+ vil med stor sandsynlighed blive nødt til at trække sig fra...

Eliten ligger som den har redt

Manuskript til klumme i Fagbladet 3F 18.3.2016 Af Lars Olsen   I Europa og USA søger vælgerne imod nye kræfter på højre- og venstrefløjen. Protesten kommer ofte fra arbejderklassen, der oplever øget utryghed. Eliten frygter »uregerlige« stater, men bærer selv ansvaret for utrygheden. I disse måneder følger vi dag for dag præsidentvalget i USA. Især to skikkelser er de store overraskelser: Rigmanden Donald Trump er ved at blive præsidentkandidat for Republikanerne. I danske medier fremstilles han som en særling med mærkværdige udtalelser om muslimer, men det er langt fra hele billedet. Trump er mere social end traditionelle republikanere, når det handler om økonomi og fordelingspolitik. Han står for en ny cocktail af fremmedskepsis og økonomisk tryghed, der har appel til mange hvide arbejdere. Blandt Demokraterne er der overraskende stor opbakning til den demokratiske socialist Bernie Sanders. I starten var det især unge, der begejstrede sluttede op om Sanders budskab om velfærd og social retfærdighed. Bernie har dog også fået gode valg i Michigan og andre gamle industristater. Områder, hvor arbejderklassen har set gode industrijob flytte til lavtlønslande og i bedste fald må tage til takke med dårligt betalte servicejob. »Uregerligt« Europa På vores side af Atlanten advarer meningsdannere imod »det uregerlige Europa«. I Tyskland blev søndagens delstatsvalg et gennembrud for det højrepopulistiske Alternative für Deutschland. Partiet fik hver fjerde stemme i det østlige Tyskland, hvor utrygheden og modviljen imod flygtninge er størst. Spanien er på tredje måned uden regering. Flygtningedebatten spiller ikke så stor rolle i Spanien, men valget i december svækkede de to store partier – konservative og socialdemokraterne. Valgets store sejrherre var det venstreorienterede protestparti Podemos, der...

Velhaverpopulismen

Manuskript til klumme i Jyllands-Posten 7.3.2016 Af Lars Olsen   Der er allerede skrevet meget om skærmydslerne i blå blok. For godt en uge siden var Danmark tæt på folketingsvalg. Og det kan hurtigt ske igen. Situationen i den borgerlige blok er mildt sagt labil. Opgøret om fødevareminister Eva Kjer Hansen var mest af alt dårlig krisehåndtering. Langt alvorligere er en anden udfordring: Liberal Alliances gentagne trusler om at vælte Løkke-regeringen. LA repræsenterer et nyt og uberegneligt politisk fænomen – velhaverpopulismen. »Vi ved til jul, om vi får valg eller reformer. Vi har et land, vi skal redde,« sagde LA-boss Anders Samuelsen i sidste måned til JP. »Et land, vi skal redde« – mindre kan ikke gøre det … Ud fra traditionel politisk logik vil vælgerne straffe LA for at vælte en borgerlig regering. Samuelsen mener imidlertid selv, at han bliver belønnet – og måske har han ret. Liberal Alliance har i særklasse et specielt vælgerkorps. Blandt brede samfundsgrupper som arbejdere og pensionister får partiet kun 3-4 pct., men i tre grupper støttes det af hele 15-16 pct.: Højere funktionærer, selvstændige i byerne og studerende. LA er for dem, der er på den grønne gren – eller tror at de kommer det. Anders Samuelsen & Co. italesætter et oprør med epicenter i Hørsholm og omegn. I velhaverkvartererne er de godt trætte af velfærdsDanmark med dets jantelov, skattetryk og ulidelige klynk om de svage. Hér er man helt enig i, at kun lettelse af topskatten – og flere penge til de rige – kan redde Danmark.   Liberal Alliance fik ved finansloven gennemført to mærkesager: Lavere afgifter på større biler...

Overdanmarks sociale blindhed er en gave til Dansk Folkeparti

Manuskript til essay i Politiken 5.3.2016 Af Lars Olsen, forfatter og foredragsholder Forfatteren Lars Olsen skriver hér dagbog fra et Danmark, som befinder sig uden for mediernes og politikernes radarskræm. Herude er kløften til hovedstadseliten stor, utrygheden trives, og faglige tillidsfolk har mistet tiltroen til Borgens socialdemokrater.   Svendborg, vinteren 2015: Jane er en nydelig lyshåret kvinde på 30 år. Hun må tydeligvis samle sig sammen, før hun fortæller sin historie: I 2005 arbejdede Jane som sosu-hjælper. En arbejdsulykke førte til en alvorlig rygskade. Hun kan muligvis få erstatning for arbejdsskaden, men på tiende år er sagen endnu ikke afgjort. »Jeg må ikke længere arbejde, så det belaster ryggen. Nu har jeg været gennem 9 arbejdsprøvninger og haft 50 forskellige jobkonsulenter,« fortæller Jane. Hun er på kontanthjælp og har 25 kroner om dagen, når de faste udgifter er betalt: »Jeg er blevet mere indelukket. Når mine venner laver noget sammen, må jeg sige nej. Jeg har simpelthen ikke penge til det,« siger den tidligere sosu-hjælper. Det er fagforbundet FOA, der har taget initiativ til mødet om ulighed, hvor jeg holder foredrag. I de seneste ti år har jeg holdt hundredvis af den slags – og mødt ét for mange ukendt Danmark. I Svendborg fylder konsekvenserne af de seneste års »reformer« meget blandt de ansatte i pleje- og omsorgssektoren: »Mange af reformerne ser fine ud på papiret, men virker helt anderledes ude blandt mennesker«, forklarer Susan Bøg Nielsen, der er formand for FOA Sydfyn. Et særkende ved vores samfundsmodel – den bredt favnende tryghed – er ved at krakelere. I 2004 var kun 3 procent grundlæggende utrygge i deres hverdag....

Politisk opgør om pensionsalder

Manuskript til klumme i Fagbladet 3F 3.3.2016 Af Lars Olsen   Arbejdsgiverne vil hæve pensionsalderen til 72 for folk i 40’erne – og regeringen er åben over for forslaget. Derimod vil flere oppositionspartier give lempeligere adgang til pension for de nedslidte. Virkeligheden er nået ind på Christiansborg. Jørgen Helsted Larsen er 58 og buschauffør i København. Hvis det står til Dansk Arbejdsgiverforening (DA), skal han arbejde til han er 68. For folk i 40’erne bliver det endnu mere dramatisk – de skal hænge på til 72. Jørgen Helsted Larsen er glad for sit arbejde, men døjer allerede med rygproblemer: »Det er da lidt skræmmende at tænke på, at man kan blive tvunget til at blive længere på arbejdsmarkedet, hvis helbredet skranter,« siger han. DA foreslog i tirsdags, at de planlagte forhøjelser af pensionsalderen fremskyndes, så folk, der i dag er i 40’erne og 50’erne, skal tage nogle år ekstra. Forslaget støttes af Radikale, Konservative og Liberal Alliance. Venstres finansordfører Jacob Jensen siger til Berlingske, at højere pensionsalder »analyseres« i regeringens 2025-plan, der kommer til sommer. http://www.politiko.dk/nyheder/arbejdsgiverne-danskerne-skal-arbejde-laengere Arbejdsgiverforeningen peger på, at danskerne i gennemsnit lever længere, end man antog i 2006, da politikerne vedtog den allerede planlagte forhøjelse af pensionsalderen. Derfor skal forhøjelsen fremskyndes. Arbejdsgivere og borgerlige politikere overser imidlertid, at den gennemsnitlige levealder er – et gennemsnit. Folk med lange uddannelser lever i snit 5-6 år længere end de kortuddannede, og den sociale ulighed er voksende. Reformerne af efterløn og pensionsalder bliver i forvejen en katastrofe for mange faglærte og ufaglærte. http://www.foa.dk/Search.aspx?q=Kampen%20om%20senior%c3%a5rene&l=1 I Kampen om Seniorårene følger Arbejderbevægelsens Erhvervsråd årgang 1954 – den første der ikke kan gå på...