Manuskript til klumme i Fagbladet 3F 3.3.2016

Af Lars Olsen

 

Arbejdsgiverne vil hæve pensionsalderen til 72 for folk i 40’erne – og regeringen er åben over for forslaget. Derimod vil flere oppositionspartier give lempeligere adgang til pension for de nedslidte. Virkeligheden er nået ind på Christiansborg.

Jørgen Helsted Larsen er 58 og buschauffør i København. Hvis det står til Dansk Arbejdsgiverforening (DA), skal han arbejde til han er 68. For folk i 40’erne bliver det endnu mere dramatisk – de skal hænge på til 72.

Jørgen Helsted Larsen er glad for sit arbejde, men døjer allerede med rygproblemer: »Det er da lidt skræmmende at tænke på, at man kan blive tvunget til at blive længere på arbejdsmarkedet, hvis helbredet skranter,« siger han.

DA foreslog i tirsdags, at de planlagte forhøjelser af pensionsalderen fremskyndes, så folk, der i dag er i 40’erne og 50’erne, skal tage nogle år ekstra.

Forslaget støttes af Radikale, Konservative og Liberal Alliance. Venstres finansordfører Jacob Jensen siger til Berlingske, at højere pensionsalder »analyseres« i regeringens 2025-plan, der kommer til sommer.

http://www.politiko.dk/nyheder/arbejdsgiverne-danskerne-skal-arbejde-laengere

Arbejdsgiverforeningen peger på, at danskerne i gennemsnit lever længere, end man antog i 2006, da politikerne vedtog den allerede planlagte forhøjelse af pensionsalderen. Derfor skal forhøjelsen fremskyndes.

Arbejdsgivere og borgerlige politikere overser imidlertid, at den gennemsnitlige levealder er – et gennemsnit. Folk med lange uddannelser lever i snit 5-6 år længere end de kortuddannede, og den sociale ulighed er voksende.

Reformerne af efterløn og pensionsalder bliver i forvejen en katastrofe for mange faglærte og ufaglærte. http://www.foa.dk/Search.aspx?q=Kampen%20om%20senior%c3%a5rene&l=1

I Kampen om Seniorårene følger Arbejderbevægelsens Erhvervsråd årgang 1954 – den første der ikke kan gå på efterløn som 60-årige. I både 3F og FOA er konsekvensen dramatisk: Øget sygefravær og højere arbejdsløshed.

De slidte bliver tvunget til at fortsætte – og det er svært. Samtidig fravælges mange seniorer af arbejdsgiverne. De står til rådighed for arbejdsmarkedet, men jobbene er der ikke.

På papiret giver reformerne store indtægter til statskassen – og de bliver angiveligt endnu større, hvis forhøjelsen af pensionsalderen fremskyndes. Dermed får Løkke & Co. råd til at lette topskatten eller dele andre »gaver« ud.

Mange af milliarderne findes imidlertid kun på papiret. DA antager, at 89.000 68-72-årige uden videre kommer i arbejde og betaler skat, men i virkelighedens verden ender mange som syge eller arbejdsløse.

Regeringen får da også svært ved at samle flertal for forslaget. Flere partier arbejder således med forslag, der trækker den stik modsatte vej.

http://www.avisen.dk/flere-partier-aabner-op-for-tidligere-pension-til-ne_372511.aspx

SF vil have en ny »nedslidningspension«. Enhedslisten foreslår lettere adgang til seniorførtidspension, DF trækker samme vej. Og Socialdemokraterne er på vej med et større udspil, der indebærer lettere adgang til pension for folk med mange års fysisk arbejde.

Virkeligheden er så småt ved at slå igennem på Christiansborg. Løkke kommer under pres fra begge sider.

21