En halv million mennesker i Hovedstaden, Nordsjælland og Bornholm kan fra 20. januar stemme ved valget til Tryghedsgruppen. Jeg genopstiller til Repræsentantskabet – vi skal sætte stærkere ind overfor den stigende folkelige utryghed. Her er lidt info om valget:

Af Lars Olsen

Jeg har gjort en forskel i Repræsentantskabet. Jeg tog initiativ til Projekt Seniorarbejdsliv: Når utrygheden stiger i Danmark, så er det en vigtig drivkraft, at alle ikke kan arbejde til de er 68 eller 70: www.seniorarbejdsliv.dk. Projektet leverede afgørende ammunition til debatten om nedslidning og tidlig folkepension, for eksempel at over halvdelen 50+ med fysisk arbejde døjer med ugentlige smerter. De nye analyser slog rigtig godt igennem i medierne.

I gruppen Bevar en stærk Trygfond vil vi videre ad den vej. Projekt Seniorarbejdsliv er et af dem, der skal have flere muskler, så det går fra kortlægning til egentlig indsats omkring nedslidning og seniorpolitik. Også på andre områder skal Trygfonden være skarpere og sætte ind mod den stigende folkelige utryghed.

Bevar Trygfonden

Gruppen Bevar Trygfonden blev oprettet i 2015, valget til Repræsentantskabet i Hovedstaden for fem år siden udviklede sig til en styrkeprøve om Trygfondens fremtid. Liberalistiske kræfter ville reelt opløse fonden og udbetale pengene, der angiveligt tilhører de aktuelle forsikringstagere.

Det er imidlertid historisk forkert. Tryg er Danmarks ældste forsikringsselskab, det blev oprettet i 1731 efter Københavns brand. I 2005 blev Tryg børsnoteret – og en del af indtægterne herfra gav for alvor Trygfonden økonomiske muskler. Kapitalen i Tryg er således skabt gennem århundreder og tilhører hele det danske samfund, ikke bare de nuværende forsikringstagere.

I gode år modtager forsikringstagerne imidlertid en bonus fra Tryg – og det er fint. Men vi skal have en mere fair fordeling. I dag får erhvervskunderne løvens part af bonus-millionerne, mens Trygs indtægter hovedsagelig stammer fra almindelige privatkunder.

Gruppen Bevar Trygfonden fik i 2015 valgt en håndfuld repræsentanter i hovedstaden, deriblandt mig og Magnus Skovrind Pedersen, der i dag er næstformand i Tryghedsgruppen. Siden er der også valgt en håndfuld fra Bevar Trygfonden ude i landet – valgene til Repræsentantskabet foregår regionalt år for år.

Tryghedsgruppens Repræsentantskab har flere roller. Tryghedsgruppen har aktiemajoriteten i Danmarks største forsikringsselskab, Tryg, og det skal vi blive ved med. Vi skal ikke overdrage Tryg til udenlandske kapitalinteresser – ingen Goldman Sachs hér! – men fastholde det som et foreningsstyret selskab på danske hænder. I Bevar Trygfonden, der nu hedder Bevar en stærk Trygfond arbejder vi også for, at Tryg’s investeringer får en klarere miljø- og klimaprofil.

Vi skal være skarpere på utrygheden

Repræsentantskabets største indflydelse er dog i Trygfonden – hvis vi vil. Vi står nemlig med et paradoks:

Trygfonden har landets mest omfattende viden om danskernes tryghed og utryghed. Siden 2004 har Tryghedsmålingerne kortlagt det hvert andet år, og analyserne viser dramatisk stigende utryghed. I samarbejde med professor Jørgen Goul Andersen brugte jeg resultaterne i min bog Det forsvundne Folk (2018). De viste blandt andet, at der er kraftig stigende utryghed blandt folk med mindre godt helbred – syge og skrantende nyder ikke længere den tryghed, der tidligere kendetegnede vores velfærdssamfund. Men: Trygfonden bruger sjældent sine egne store målinger.

Lad mig slå fast: Trygfonden laver rigtig mange flotte projekter. Tag bare det systematiske arbejde med opsætning af hjertestartere og organisering af »hjerteløbere«. Statistikkerne viser, at danskerne har langt større chance for at overleve et hjertetilfælde, end før Trygfonden satte ind.

Men der har også været berøringsangst overfor tiltag, der kan opfattes som kontroversielle. Det krævede flere års indsats og alliancer, før Projekt Seniorarbejdsliv blev virkelighed. For nogle var det lettere at uddele krammebamser på plejehjemmene end at sætte ind overfor utrygheden hos folk udenfor middelklassens komfortzone.

Tryghedsmålingerne skal være et pejlemærke for Trygfonden. Vi skal sætte ind dér, hvor der dokumenteret er en stigende utryghed. Jeg har, sammen med Magnus Skovrind Pedersen, opfordret græsrodsbevægelsen Næstehjælperne til at søge et større beløb. Næstehjælperne har siden 2016 gjort en stor indsats blandt sygemeldte og andre »reformramte«. Næstehjælperne giver stemme til en utryg samfundsgruppe, og lokalgrupper rundt i landet skaber fællesskaber, hvor man hjælper hinanden med hverdagens praktiske opgaver. Hvis bevillingen kommer igennem, vil det give bevægelsen et stort løft.

Vi har i Bevar en stærk Trygfond arbejdet ihærdigt for, at den årlige bevilling til fonden nu er øget til hele 650 millioner. Næste skridt må være en skarpere profil. Trygfondens strategi er under revision. En af overvejelserne er øget fokus på lokale handlingsfællesskaber. At vi systematisk støtter borgere, der handler i deres lokalområde og påtager sig et ansvar for det fælles – og dermed bidrager til revitalisering af folkestyret. Det vil jeg arbejde ihærdigt for.

Spil ikke hasard med fornyelsen

Valget 20. januar-8. februar i Region Hovedstaden er det første, hvor de mange hundredetusinde kunder i Alka kan stemme. Og denne gang er der  hele 72 kandidater til de 21 pladser, heriblandt glimrende folk fra fagbevægelsen.

Men kære læser, husk lige: Det er os i Bevar en stærk Trygfond, der har drejet supertankeren – og du skal ikke spille hasard med kursskiftet.

Så kort og godt: Stem på undertegnede – eller en anden fra Bevar en stærk Trygfond. Vi har brug for et stærkere engagement i utrygheden udenfor de pæne saloner.

 

Jeg fik i 2018 Elektriker-forbundets kulturpris, og de anbefaler at stemme på mig:

»Lars Olsen gør en stor indsats for at give almindelige lønmodtageres hverdag en stemme i den offentlige debat… Lars Olsens indsats i Tryghedsgruppens Repræsentantskab har allerede været med til at sætte fokus på utryghed og nedslidning. Det er også en fordel for Dansk El-forbunds medlemmer, hvis Lars Olsen kan fortsætte indsatsen. Derfor håber jeg, I vil viderebringe opfordringen til at stemme på Lars Olsen«.

21