Jeg har i flere klummer slået til lyd for en anden prioritering i uddannelsessystemet. På sin årsdag spurgte tænketanken DEA, om det er “tid til et sporskifte”, hvor vi lægger anderledes vægt på voksen- og efteruddannelse. En ny analyse viser, at rekrutteringen til uddannelser for voksne er langt mindre socialt skæv end uddannelser af unge. I en tidligere klumme beskrev jeg, hvordan der i følge nye prognoser vil være massiv “overproduktion” af akademikere i 2030. Det er på høje tid at flytte midler fra gymnasier og universiteter til erhvervsuddannelser og voksen- og efteruddannelse.

21