Manuskript til klumme i Fagbladet 3F, november 2017:

Af Lars Olsen

 

Krisen er ovre, men utrygheden sidder i danskerne. Ufaglærte og folk med dårligt helbred frygter seniorårene på jobbet og konkurrence fra østeuropæere. Vi risikerer et seniorproletariat, advarer ny rapport.

Danmark risikerer et seniorproletariat, som må hutle sig igennem til folkepensionen. Det advarer Tryghedsmåling 2017, som Trygfonden offentliggjorde for nylig.

https://trygfonden.dk/viden-og-materialer/publikationer/tryghedsmaalinger/tryghedsmaaling-2017

Rapporten tegner et finmasket billede af, hvad der bekymrer og ryster danskerne. Tal og grafer giver ordet til dem, der ofte overses af medier og politikere.

Utrygheden er godt nok faldet lidt siden 2015 – krisen er ovre og frygten for at miste jobbet lidt mindre. Rapporten viser imidlertid, at andre former for utryghed er stigende:

39 procent af de ufaglærte i 50’erne er bange for, om helbredet holder frem til pensionsalderen. Blandt højere funktionærer er det 19 procent. Bekymringen for seniorårene på arbejdsmarkedet stiger år for år, og den er særlig stor blandt dem, der er personligt berørt af efterlønsreformen. Hertil kommer den stigende pensionsalder, hvor folk fremover skal arbejde til 70 eller mere.

»En gigantisk samfundsforandring begynder, understøttet af nye generationer af livskraftige ældre«, påpeger rapporten. Problemet er, at en betydelig gruppe ikke har helbred til at fortsætte eller rammes af udbredt langtidsledighed blandt folk oppe i årene.

17 procent er utrygge ved, om »jobs, der passer til mig, bliver overtaget af østeuropæere«. Tallet er mindre end en stribe andre utrygheder, men slår til gengæld rigtig hårdt blandt dem, som det berører. Frygten for østeuropæerne præger især ufaglærte og – nok så bemærkelsesværdigt – folk, der har knap så godt helbred; de frygter at de »erstattes af yngre og sundere arbejdskraft fra udlandet,« påpeger rapporten.

Krisen er ovre – og medier og politikere taler meget om manglen på arbejdskraft. 19 procent af danskerne er dog stadig bange for at miste deres job. Blandt folk med skrantende helbred er det langt flere – omkring hver tredje. Arbejdsgiverne er blevet mere kræsne: Der er kun plads til de 110 procent effektive.

Trygfondens rapport indeholder masser af ammunition til fagbevægelsen. Den tegner et forstemmende billede af, at velfærdssamfundet er i skred:

Selve ideen bag velfærdsstaten er, at samfundet træder til, hvis vi udsættes for sociale begivenheder som sygdom eller arbejdsløshed. Men danskerne tvivler – og bliver utrygge. Reformer af efterløn, dagpenge og førtidspension har slået store huller i det sociale sikkerhedsnet. Tallene viser, at især de utrygge har tabt tilliden til politikerne. Det har de god grund til. Desværre.

21