Jeg har i flere klummer kortlagt det anti-elitære opbrud, der skyller hen over den vestlige verden. I USA, England og Frankrig er det især den oversete hvide arbejderklasse, der revolterer imod de etablerede politikere. Herhjemme har S-formand Mette Frederiksen valgt et klogere svar end mange andre etablerede kræfter – hun sætter fokus på utrygheden i arbejderklassen og yderområderne. Den tredje klumme trækker spørgsmålet om samfundets sammenhængskraft tilbage til klassekampene i det gamle Rom. Du kan finde nogle af mine ældre analyser af emnet andetsteds på hjemmesiden.

21