Klumme til Fagbladet 3F 19.12.2014

Af Lars Olsen

 

Når uligheden stiger, bliver samfundet ikke bare mere uretfærdigt – vi bliver også samlet set fattigere. Det er budskabet fra den vestlige samarbejdsorganisation OECD. Men danske politikere lukker øjnene for den nyeste viden.

Vi hører det igen og igen: Ulighed skaber dynamik – det samme gør »reformer«, der øger skellene i samfundet.

Det er bare ikke rigtigt. Det konkluderer en ny analyse fra den vestlige samarbejdsorganisation OECD.

Siden midten af 1980’erne er uligheden steget i 16 af 21 vestlige lande, og skellet mellem top og bund er nu det største i 30 år. Konsekvensen er mindre vækst og dermed mindre samlet velstand: »At tackle uligheden kan gøre vores samfund retfærdigere og vores økonomi stærkere«, hedder det direkte i analysen.

OECD stiller skarpt på ulighed og vækst fra midt-1980’erne til 2010. I Danmark har stigende ulighed kun svækket væksten en anelse, da uligheden hos os begyndte at stige ret sent. Men i lande som USA, Storbritannien, Sverige og Finland er velstanden vokset mærkbart lavere som følge af større ulighed.

Årsagen er blandt andet, at dårligt stillede samfundsgrupper får ringere muligheder for at sikre deres børn ordentlige skolekundskaber og uddannelse. Og de dårligt stillede er ikke bare de fattigste, men hele de nederste 40 procent af samfundspyramiden, påpeger OECD.

Meldingen er bemærkelsesværdig. Internationale organisationer som OECD og Valutafonden har tidligere anbefalet reformer, der sænker skatten i toppen og skærer i sociale ydelser. Men nu blæser så småt nye vinde. Der er øget opmærksomhed på medaljens bagside: At øget ulighed har dramatiske konsekvenser for samfundet.

I USA er en af verdens førende samfundsforskere, Robert Putnam, på vej med en bog om ulige muligheder for børn og unge. Putnam påviser, at større økonomisk ulighed er ledsaget af mere utryghed i arbejderklassen og større social opsplitning af boligområder og skoler. Konsekvensen er, at den dårligst stillede tredjedel af amerikanske børn klarer sig ringere end før.

I den nye bog Klassekamp fra oven dokumenterer vi, at den sociale arv også er blevet tungere herhjemme. Danmark er heldigvis langt fra »amerikanske tilstande«, men mærker også de tendenser, der påvises af OECD.

I Danmark begyndte uligheden at stige ret sent. Til gengæld viser nye tal, at vi er det EU-land, hvor uligheden voksede mest fra 2008 til -12.

De nye tal fra Eurostat er så dramatiske, at det amerikanske finansmedie Bloomberg bad finansminister Bjarne Corydon (S) om en kommentar. Han kaldte det »besynderligt«, at vi overhovedet diskuterer ulighed i Danmark, da uligheden ikke er så stor. I stedet skal vi satse på mere lige muligheder.

Men den nye analyse fra OECD skærer det ud i pap: Øget ulighed skaber mere ulige muligheder. Tingene hænger sammen – og dokumentationen bliver stadig stærkere.

21