Jeg har i flere klummer skrevet om de nye sociale mønstre, der også diskuteres heftigt i andre lande. Den franske økonom Thomas Pikkety har vakt opsigt verden over med sin bog om en ny overklasse, der mere bygger på arv og superlønninger end på kreativitet og hårdt arbejde. De sociale normer for, hvad topdirektørerne kan tillade sig, er brudt sammen. Jeg havde i maj lejlighed til at diskutere den voksende ulighed i USA med den verdenskendte forsker Robert Putnam. Læs mere om hvordan utryghed i arbejderklassen og opløste familier skaber mere ulige muligheder blandt amerikanske børn og unge.

21