Kort om Det forsvundne Folk:

Hvor mange danskere har fysisk krævende arbejde? Tænk på et tal, før du læser svaret:

39 procent. Flere end de fleste gætter på.

Tallet omfatter ikke kun håndværkere og slagteriarbejdere, men også dagplejere og pædagoger, der løfter og bærer børn utallige gange på en arbejdsdag.

Meningsdannere antager, at vi lever i et »videnssamfund«, hvor kinesere og polakker tager sig af alt det, der støjer og sviner. Dem, vi tidligere kaldte arbejderklassen, er forsvundet under radaren.

En del af bogen er formet som en dagbog. Jeg har holdt hundredvis af foredrag landet over – i lokale fagforeninger i FOA og 3F, på biblioteker, i foredragsforeninger i små provinsbyer etc. Det har ført mig rundt i et Danmark, vi sjældent møder i medierne. I dagbogen møder vi fabriksarbejdere, sosu-assistenter, chauffører og andre, der kommer til orde med deres oplevelser og erfaringer.

Andre dele af bogen kortlægger og analyserer. Utrygheden i Danmark er steget markant, og det rammer især arbejderklassen og grupper udenfor arbejdsmarkedet. Risikoen for nedslidning og sygdom er større end bag hæve-sænke-bordene, og mange kan ikke arbejde til 68 eller 70, sådan som politikerne antager. Læg dertil østeuropæere og flygtninge, der konkurrerer om jobbene.

Mistilliden til eliter, politikere og medier skal ses i dette lys. Nye tal viser, at mistilliden i  Danmark især bunder i øget utryghed og folkelig empati med dem, der berøres af reformer af efterløn, førtidspension, dagpenge m.v.

Bogen kortlægger disse års politiske opbrud i Danmark og Europa. Den diskuterer også, hvordan vi kan genskabe tryghed og tillid i samfundet og du kan her få en smagsprøve på bogens afsluttende sider

ISBN: 9788702262476
Udgivet 4. september 2018

Sider 184

Vejl. pris kr. 249,95

21