Kommentar i Altinget, maj 2023

Af Lars Olsen

 

For den nye generation i toppen af Socialdemokratiet er det hjerteblod at skabe et mere praktisk uddannelsessystem. Reformkommissionen giver bolden op til en ny fase i dette opgør, hvor SVM-partierne deles  af forskellige vælgerinteresser

Jeg var til lokal 1.maj i Holbæk, hvor jeg bor. Det var traditionen tro hos 3F. Mens fagbevægelsen havde frabedt sig socialdemokratiske talere i de store byer, var 1.maj i en provinsby som Holbæk sådan som den plejer. Her var talere fra fagbevægelsen, Enhedslisten og Socialdemokratiet.

Blandt de sidstnævnte var det lokale folketingsmedlem, udlændingeminister Kaare Dybvad. Han betegnede et mere praksisrettet uddannelsessystem som intet mindre end at »åbne det næste store kapitel i vores velfærdssamfund«:

»Noget af det vigtigste er vores uddannelsessystem, og det kommer i fokus for regeringen i det næste år. Engang troede man, at danskerne kunne sidde i sækkestole og tænke store tanker – så kunne kineserne producere dem, og rumænere ordne toilettet, hvis det gik i stykker. Tiden er inde til at rette op på dette (…) Det er ikke alle, der helst vil lære ved at sidde på en skolebænk. Vi skal sikre, at også de unge, der har det sværest, kommer med,« sagde Kaare Dybvad, der også er medlem af regeringens uddannelsesudvalg.

Han pegede på en mere praktisk folkeskole, større investeringer i erhvervsuddannelserne og en langt stærkere indsats for de 40.000 unge, der hverken er i job eller uddannelse. Samme temaer fremhævede statsminister Mette Frederiksen i sin tale på Arbejdermuseet i København, om end i knap så ideologiske termer.

For mange af de yngre socialdemokrater, der kom til med Mette Frederiksen, er det hjerteblod at gøre op med skævheden i uddannelsessystemet. Et system, der har skabt »en motorvej« fra de boglige fag i folkeskolen, over det almene gymnasium til de akademiske uddannelser – og skubbet alt andet ude på sidelinjen. Et system, der har akademiseret store dele af skole- og uddannelsesverdenen og glemt »de kloge hænder« – som Mattias Tesfaye udtrykker det.

For den nye S-generation er det bærende i samfundsanalysen, at de privilegerede ikke kun består af en økonomisk elite, men også af en kultur- og uddannelseselite. Og dette er en vigtig drivkraft i at gå i regering hen over midten. Et opgør med denne del af eliten sker lettere med Venstre end med de gamle støttepartier i Radikale og Enhedslisten, der er tæt knyttet til akademiker- og studentermiljøer. Regeringsgrundlaget bebuder da også en hel stribe reformer på uddannelsesområdet.

 

Reformkommissionen åbner i disse dage et nyt kapitel i omkalfatringen af skole- og uddannelsessystemet. Kommissionen, ledet af professor Nina Smith, vil styrke det praktiske islæt i både folkeskole og ungdomsuddannelser og sikre bedre tilbud til de unge, der let løber sur i det teoretiske.

Kommissionen lægger op til det første institutionelle nybrud, siden oprettelsen af HF for over 50 år siden. Den vil åbne en helt ny to-årig ungdomsuddannelse, højere praktisk eksamen (HPX); den nye uddannelse skal erstatte 10.skoleår og kombinere dele af erhvervsuddannelsernes grundforløb, HF og praktikophold. Den nye uddannelse skal – som gymnasiet – have et tiltrækkende ungdomsmiljø, men i højere grad pege frem mod erhvervsuddannelserne.

Konsekvensen er, at 10.klasse på efterskole indskrænkes, og at et år på efterskole i højere grad bliver i 8. eller 9.klasse. Og dette har allerede udløst stærk modstand.

Forslaget passer fint i den socialdemokratiske omprioritering. Efterskolerne er i stigende grad blevet et tilløbsstykke for den højere middelklasse – at ressourcerne i stedet bruges på praktisk uddannelse har en tydelig social profil.

En hel stribe partier – SF, Radikale, DF og Danmarksdemokraterne – har imidlertid allerede taget afstand. Spørgsmålet er, om Venstre gør det samme, efterskolerne har solide bånd til partiets jyske bagland. Men uanset hvad der sker med Reformkommissionens konkrete forslag, så er bolden nu givet op til en politisk debat – om hvordan vi skaber en mere praktisk folkeskole og overgang til ungdomsuddannelserne.

 

De seneste måneder har ellers især haft fokus på universiteterne. Det erkendes bredt, at manglen på faglærte og professionsuddannede pædagoger, lærere m.v. er ved at udvikle sig til en regulær krise. At styrke disse uddannelser kræver ikke kun øgede investeringer, men også omprioritering af uddannelsesmilliarderne. Der må flyttes midler – og unge – fra universiteterne og de mange år på SU på lange uddannelser.

Universiteterne oplever det med rette som et stort eksperiment, at regeringen i ét hug vil forkorte halvdelen af alle kandidatuddannelser. Meget tyder da også på, at de igangværende forhandlinger på Christiansborg fører til en ny model: Hvor beskæringen omfatter færre kandidatuddannelser, mens der i højere grad dimensioneres, så optaget begrænses på ”brødløse” fag.

Dette vil også frigøre midler fra universiteter og SU, som politikerne kan bruge andre steder i uddannelsesverdenen.

 

Socialdemokratiet er imidlertid havnet i en paradoksal situation. Indgrebet mod universiteterne sorterer under uddannelsesminister Christina Egelund fra Moderaterne, som har en anden uddannelsespolitik. Mens børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye gang på gang advarer mod »akademiseringen« af folkeskole og læreruddannelse, lyder der ganske andre toner fra ministerkollegaen:

»Jeg mener ikke, at vi samlet set som folk kan blive for dygtige, vidende eller for den sags skyld akademiske,« sagde Christina Egelund for nylig til Information.

Forskellen bunder også i de to partiers vidt forskellige vælgerkorps. Moderaterne har mange storbyvælgere med længere uddannelse, de har ikke behov for et opgør med akademisering og opsvulmede universiteter – og slet ikke for at italesætte det.

Helt anderledes med Socialdemokratiet. En omprioritering til fordel for erhvervs- og professionsuddannelser er led i en kulturændring, der genskaber respekt for praktisk arbejde og uddannelse. Dette taler direkte ind i Socialdemokratiets kernevælgere: ufaglærte, faglærte og velfærdens frontpersonale.

Af samme grund bruger ministrene 1.maj på at fremhæve mere praktisk skole og uddannelse som regeringens mærkesag. For den nye generation i S-toppen er dette et vigtigt socialdemokratisk fingeraftryk, der skal flytte ideologiske hegnspæle.

21