Manuskript til klumme i Jyllands-Posten 12.5.2010

Af Lars Olsen

 

Vold og kriminalitet blandt unge er i ekstrem grad socialt betinget. Det viser en af de hidtil største danske undersøgelser, som også kaster nyt lys over kriminaliteten blandt unge med indvandrerbaggrund.

Undersøgelsen er foretaget af Mogens Nygaard Christoffersen fra ”Det nationale forskningscenter for Velfærd (SFI)” og tre britiske forskere, og den er offentliggjort i British Journal of Criminology. Datamaterialet er uhyre omfattende: 29.944 drenge, alle født i Danmark i 1980, blev fulgt frem til 2005. På den baggrund indkredser forskerne de faktorer, der øger risikoen for at unge begår vold, indbrud og butikstyverier.

Det er således afgørende, om forældrene har en erhvervsuddannelse og er i arbejde – for eksempel er voldskriminaliteten tre gange højere blandt børn af langtidsledige end blandt deres jævnaldrende. Det er også afgørende, hvordan de unge selv klarer sig i uddannelsessystemet. Unge, der forlod grundskolen uden folkeskolens afgangsprøve, har næsten seks gange så mange voldsdomme. Sagt lige ud: Kriminalitet er i vidt omfang et underklasse-fænomen.

Undersøgelsen viser også, at der er langt mere kriminalitet blandt unge med indvandrerbaggrund end blandt unge som helhed – næsten fire gange så mange voldsdomme. En del af dette bunder i de sociale vilkår. Arbejdsløsheden er højere i indvandrerfamilierne, og mange af de unge forlader skolen uden helt elementære færdigheder. Når der tages højde for sociale risikofaktorer, er antallet af voldsdomme blandt indvandrerunge således »kun« to en halv gange så højt. De sociale vilkår kan således forklare en væsentlig del af indvandrerkriminaliteten, men langt fra den hele.

 

Dette er også et svar til Marie Krarup, folketingskandidat for DF, der for nylig stillede kritiske spørgsmål til mig hér i avisen. Hun startede med rosende ord om min bog ”Eliternes Triumf” – og det er jeg glad for. Jeg anser det for et adelsmærke, at mine bøger også læses i dele af det politiske liv, som jeg langt fra er enig med. Marie Krarup mener da også, at jeg i for høj grad bruger sociale forhold til at forklare integrationsproblemer, der reelt bunder i kultur og religion.

I virkeligheden er det et både-og – sådan som det dokumenteres af den nye undersøgelse. Mange indvandrerunge er vokset op i en patriarkalsk machokultur, hvor øretæverne hænger lavt hos fædre og storebrødre. Allerede som børn finder de sammen i kliker, hvor respekt hos kammeraterne opnås ved slagsmål, hærværk og anden afstumpet adfærd. Social marginalisering, ghettoer, kultur og subkultur mikses sammen i en destruktiv cocktail.

Derimod spiller religion en begrænset rolle. Se bare på de store integrationsproblemer med unge spansk-talende »latinoer« i USA. Latinoerne ligner på mange måder danske indvandrerunge: Parallelsamfund, dårlige skolekundskaber, machokultur og kriminalitet. Disse unge er imidlertid ikke muslimer, men katolikker. Men de to indvandrergrupper har noget andet til fælles, nemlig omplantningen fra patriarkalske landsby-kulturer i Den tredje verden til udviklede liberale samfund. I både Danmark og USA har indvandringen skabt en etnisk underklasse, der har svært ved at begå sig i den moderne verden.

 

Fundamentalistisk Islam er en trussel imod de vestlige samfund, når det gælder terrorisme, pres på ytringsfriheden og andet. Men Islam kan kun i begrænset omfang forklare, hvorfor Ahmed på Nørrebro sætter ild til naboens bil. Hér skal vi snarere have øje for social marginalisering, dårlig skolegang, machoidealer og ghettoernes destruktive subkultur.

21