Manuskript til klumme i Fagbladet 3F 1.4.2016

Af Lars Olsen

 

Har Socialdemokratiet opgivet kampen for social lighed? Spørgsmålet stilles af Danmarks førende socialforsker. S-formand Mette Frederiksen må bekende kulør i opgøret om lighed og tryghed.

For nogen tid siden holdt jeg foredrag i en 3F-afdeling i det jyske. Der var meget diskussion ved bordene. Mange var kritiske over for det mantra om »mere uddannelse«, som på tværs af partier præger politikerne på Christiansborg:

»De siger, at vores børn skal uddanne sig og blive til noget højere oppe i samfundet. Men der vil jo altid være nogen, der har sådan nogle job som os. Hvorfor skal de ikke have det godt,« spurgte en tillidsmand.

For nylig rejstes samme kritik af Danmarks førende socialforsker – den nu pensionerede professor Erik Jørgen Hansen. I en kronik i Politiken kritiserede han, at Socialdemokratiet har opgivet kampen for social lighed.

På linje med de liberale partier er hovedmålet for Socialdemokratiet i dag »social mobilitet«, dvs. at børn af faglærte og ufaglærte får mulighed for at tage en videregående uddannelse og gøre karriere i toppen af samfundet. Det ændrer imidlertid ikke, at de forskellige samfundsklasser får stadig mere ulige indkomster og levevilkår:

»Social mobilitet er en elevator, der sender de kvikkeste personer fra de nederste samfundsklasser op i hierarkiet. Det skaber således ikke social lighed, men tværtimod mere ulighed mellem samfundsklasserne,« påpegede Erik Jørgen Hansen.

http://politiken.dk/debat/ECE3126261/socialdemokraterne-har-opgivet-kampen-for-lighed/

Kritikken rammer med stor præcision tidligere finansminister Bjarne Corydon. I 2014 betegnede han det som »besynderligt«, at vi overhovedet diskuterer ulighed i Danmark. Det afgørende er lige muligheder, sagde Corydon til finansmediet Bloomberg.

Det er uklart, om Corydons udtalelser stadig tegner Socialdemokratiet. Så vidt jeg ved, har Mette Frederiksen ikke udtalt sig om spørgsmålet, siden hun blev valgt til S-formand.

Der er ellers nok at tage fat på. Danmark har ikke alene kraftigt stigende økonomisk ulighed; en kronjuvel i vores samfund – den bredt favnende tryghed – er ved at krakelere. Det dokumenterer analyser fra Trygfonden.

http://www.e-pages.dk/trygfonden/265/

I 2004 var alvorlig utryghed næsten umålelig i det danske samfund – kun 3 procent var grundlæggende utrygge. I dag er det hele 18 procent.

Mange faglærte og ufaglærte er bekymrede for, om de kan arbejde til de er 68 eller 70. De allermest utrygge er de sygemeldte, som risikerer at blive kastet rundt i endeløse arbejdsprøvninger og sagsforløb. Der er blevet langt større social ulighed i danskernes tryghed.

Partierne på Christiansborg markerer sig stort set kun om flygtninge og muslimer. Der er brug for en bredere dagsorden. Kom ind i kampen for lighed og tryghed, Mette!

21