Jeg udsendte i starten af november »Kampen om seniorårene«: Hér kortlægges de dramatiske ændringer på arbejdsmarkedet som følge af efterlønnens afvikling og forhøjelsen af pensionsalderen. De faglærte og ufaglærte skal arbejde 5-8 år længere, mens akademikerne stort set ikke berøres. Mange kortuddannede er for slidte til at arbejde så længe, og i dette interview med Ugebrevet A4 advarer jeg imod et seniorproletariat. Projektet er blevet til i samarbejde med FOA, og hele Kampen om seniorårene kan hentes gratis hér.

21