Jeg har været aktiv i debat om indvandring og integration, siden jeg boede på Nørrebro og i 2005 udsendte bogen ”Det delte Danmark”.

En klumme sætter de tilbagevendende flygtningekriser i Mellemøsten i historisk perspektiv. For 70-100 år siden var Europa konflikternes epicenter, men vi integrerede op mod 50 millioner europæiske flygtninge gennem forsoning og samarbejde.

En anden klumme tager afsæt i erfaringer fra Holbæk, hvor vi flyttede til i 2021. Selv provinsbyer som Holbæk slås i dag med store integrationsproblemer: »På den lange bane har det vist sig svært at omplante titusinder fra før-moderne kulturer, præget at patriarkalske normer og religiøst ortodoksi«.

Under Corona-krisen har vi set betydelig smitte i indvandrermiljøer. Noget af forklaringen skyldes sociale forhold, men kultur og familiemønstre spiller også ind. Det må vi kunne diskutere åbent, uden at skolelærere og andre med hverdagserfaringer stemples som racister.

21