Fra mandag den 20. januar kan en halv million borgere i Nordsjælland, København og Bornholm stemme ved et vigtigt valg. Kunderne i Tryg og Alka skal sammensætte Repræsentantskabet, der styrer Trygfonden og aktiemajoriteten i Danmarks største forsikringsselskab, Tryg.

Blandt kandidaterne er journalist og forfatter Lars Olsen, der bor i Humlebæk og blev valgt til Repræsentantskabet i 2015:

»Trygfonden er Danmarks største almennyttige fond, og jeg har gjort en forskel i Repræsentantskabet. Jeg tog initiativ til Projekt Seniorarbejdsliv, der arbejder for større tryghed for seniorer på arbejdsmarkedet«, siger Lars Olsen og fortsætter:

»Trygfondens store målinger viser, at den ellers så bredt favnende tryghed i det danske samfund er under pres. En vigtig årsag er, at mange ikke kan arbejde til de er 68 eller 70, sådan som politiske reformer antager. Trygfonden skal være langt mere aktiv, når det gælder utrygheden blandt almindelige danskere«.

Valget til Tryghedsgruppens Repræsentantskab bliver et kampvalg. Der er 72 kandidater til kun 21 pladser. Mange af kandidaterne bor i København eller nord for byen, men det nordøstlige Sjælland er svagt repræsenteret. Den lokale afdeling af 3F – 3F Nordsjælland Øst – anbefaler på sin Facebook-side Lars Olsen:

»Det er vigtigt med en lokal kandidat fra kommunerne Fredensborg og Helsingør. Det giver et vågent øje på ansøgninger fra lokalområdet. For nogle år siden kunne jeg eksempelvis overrække en større donation til projektet ”Fra små til store smil”, der arbejdede med skilsmissebørn i Helsingør,« fortæller Lars Olsen.

21