Løkke & Co. er i gang med et løftebrud af historiske dimensioner. Da et bredt flertal i Folketinget blev enige om at forhøje pensionsalderen, var løftet klart: Pengene skulle gå til flere ældre og mindre nedslidning på arbejdsmarkedet. I dag skæres i både hjemmehjælpen og Arbejdstilsynet – klummen om pensionsalder kortlægger forløbet, mens to andre handler om andre aspekter af emnet:

Eliterne er ikke kræsne i valget af midler, når det handler om efterløn og pensionsalder. Der anvendes direkte talfusk for at legitimere, at vi alle skal arbejde til 68 eller 70. Ude i Europa er flere lande på vej med fleksibel pensionsalder – og den debat kommer også til Danmark.

21