Manuskript til klumme i Fagbladet 3F 29.4.2016

Af Lars Olsen

 

På Christiansborg opføres en større politisk stammedans om karakterkrav til gymnasiet. Det store problem i V-regeringens gymnasieudspil er imidlertid hf, hvor der sker en kraftig svækkelse af uddannelse for voksne og lidt ældre unge.

Gymnasierne skal ikke lukke alle ind. Det fastslog et stort flertal af danskerne for nylig i en opinionsundersøgelse. To ud af tre siger ja til karakterkrav, mens kun hver femte er imod.

http://www.avisen.dk/danskerne-bakker-op-om-adgangskrav-til-gymnasiet_379695.aspx

V-regeringen har ifølge målingen en populær sag med udspillet om karakterkrav på 4 til gymnasiale uddannelser. Derimod er Socialdemokratiet i modvind hos vælgerne, når de arm i arm med Radikale siger nej.

Det undrer mig ikke. Jeg hører dét gang på gang ved foredrag ude i landet: Hvorfor skal alle unge i gymnasiet? Hvorfor er der så lidt status i erhvervsuddannelse? Danskerne er dødtrætte af den akademiske drejning, uddannelsessystemet har taget.

Mediernes historier om »gymnasiet« handler i virkeligheden om fire forskellige uddannelser: Det almene gymnasium, de tekniske gymnasier (htx), handelsgymnasierne (hhx) og hf.

Det almene gymnasium er unges århundredgamle vej fra grundskole til højere uddannelse. Hf blev derimod oprettet for voksne og lidt ældre unge, der efter en tid på arbejdsmarkedet vil tilbage på skolebænken.

Tag min datter: Pernille droppede ud af gymnasiet og var piccoline på et hospital, før hun tog hf. Der var en fantastisk stemning, da de efter to år fik overrakt eksamensbeviserne. Mange af kammeraterne var de første studenter i familien. Blandt forældrene var indvandrere og en del danskere, der tydeligvis havde fysisk arbejde. Analyser viser, at mange hf-uddannelser er gode til at løfte unge fra underprivilegerede miljøer.

http://uvm.dk/Service/Statistik/Statistik-om-gymnasiale-uddannelser/Sociooekonomisk-reference-for-gymnasiekarakterer

På den største af de fire uddannelser – det almene gymnasium – får et karakterkrav på 4 ikke den store betydning. Kun 7 procent af eleverne lever ikke op til kravet. Vi er ude på agitationens overdrev, når medier og dele af venstrefløjen udråber 4 til en social katastrofe.

http://uvm.dk/-/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF16/Apr/160406-9-Faktaark_andel-elever-med-under-4.ashx?la=da

Det virkelige problem er hf. Regeringen vil omdanne hf til et »gymnasium light« for unge fra folkeskolen, der ikke vil på universitetet, men tage kortere uddannelser som pædagoger, politibetjente eller lignende.

På hf vil et karakterkrav på 4 udelukke hele 29 procent af eleverne. Samtidig bliver hf mindre attraktivt for modne unge. For folk i 20’erne er det ikke altid sjovt at gå sammen med filipensdrenge og hormonforstyrrede teenagepiger på 16. De har brug for et mere »voksent« skolemiljø.

I virkeligheden bør man gå den modsatte vej. Hf bør genfinde sin sjæl som uddannelse for voksne og lidt ældre unge.

Et gammelt ordsprog siger, at »man skal vælge sine kampe med omhu«. Mens Christiansborg danser stammedans om karakterkrav for unge, lukkes endnu en dør for de modne.

21