»Forfatteren Lars Olsen deltog i forarbejdet til folkeskolereformen i 2013. I denne artikel skitserer han, hvordan der i slutfasen skete en markant – og skæbnesvanger – ændring af projektet (…) En afgørende drivkraft var Finansministeriet, der ville presse politikerne til L409 – indgrebet i lærernes arbejdstid.«

De progressive ideer, der oprindelig lå bag folkeskolereformen, druknede i lærerlockout og ballade. I denne artikel fortæller jeg om forarbejderne 2008-12, og hvorfor den store forandring af folkeskolen kørte af sporet. Artiklen, der starter med den sociale ulighed i skolen, bygger på et foredrag, som jeg holdt på VIA University i anledning af 5-året for reformen.

21