Jeg har i flere klummer skrevet om flygtningene og den danske arbejdsmarkeds- og velfærdsmodel. Hér advarer jeg imod faren for et discountarbejdsmarked. Klummen er skrevet før trepartsaftalen om flygtninge, men sætter den i perspektiv. Et stigende antal tilskudsjob til både flygtninge og danskere presser løn og arbejdsforhold – især blandt de ufaglærte. Jeg har også skrevet om flygtningestrømmen og den danske velfærdsmodel. Centrum-venstre er nødt til at tage debatten om presset på vores samfundsmodel, der ikke kun kommer fra flygtningestrømmen, men også fra voksende ulighed.

21