Manuskript til klumme i Fagbladet 3F 10.4.2015

Af Lars Olsen

 

Antallet af seniorer på kontanthjælp er næsten fordoblet siden 2010. Tusindvis kan hverken få job, dagpenge eller efterløn. Alligevel er politikerne ved at snuble over deres egne ben for at hæve pensionsalderen.

Stadig flere over 50 ryger på kontanthjælp. Det fremgår af nye tal fra Danmarks Statistik for årene fra 2010 til -14: http://www.danmarksstatistik.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=18859

Blandt de 60-64-årige steg kontanthjælpsmodtagerne med 96 procent – altså næsten en fordobling. Blandt de 50-59-årige er stigningen 81 procent.

Arbejdsløsheden rammer hårdt blandt seniorerne. Det samme gør politikernes »reformer«. Aldersgruppen 50+ tegner sig for mere end 40 procent af dem, der mister dagpengene.

Hertil kommer, at efterlønsalderen fra i år forhøjes år for år. Dermed beskæres også denne mulighed for langtidsledige seniorer. Endnu flere vil ryge på kontanthjælp – eller stå helt uden indtægt.

Alligevel diskuterer politikerne netop nu en yderligere forhøjelse af pensionsalderen.

Polarisering

Politikere og medier »overser«, at der sker en dramatisk polarisering blandt de ældre:

Stadig flere over 60 er i arbejde. Mange af nutidens seniorer har mere uddannelse og bedre helbred end dem, der forlod arbejdsmarkedet for tyve år siden. De vil gerne arbejde nogle år mere.

Der er imidlertid også en anden stor gruppe: De er langtidsledige, nedslidte eller døjer med fysiske og psykiske skavanker. Og de findes oftere blandt faglærte og ufaglærte end blandt akademikere, der kommer sent på arbejdsmarkedet og har privilegerede job. Det er dem, der risikerer at blive et nyt seniorproletariat – uden job, dagpenge eller efterløn.

Politikerne glemmer denne del af de ældre, når de forringer efterlønnen og hæver pensionsalderen. De stirrer sig blinde på de ressourcestærke ældre, der tilhører samme samfundslag som dem selv.

Højere pensionsalder?

Netop nu diskuteres en yderligere forhøjelse af pensionsalderen. Ballet blev åbnet i søndags af Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen. Han henviste til velfærdsforliget fra 2006. Her forhøjede politikerne pensionsalderen. Samtidig aftalte de, at der skal diskuteres yderligere forhøjelser, når levealderen stiger. Første gang er til efteråret.

Stort set hele Folketinget er med i velfærdsforliget fra 2006. Forudsætningerne er imidlertid afgørende anderledes end dengang: I 2011 vedtog Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Radikale reformen af efterlønnen, der reelt afskaffer ordningen for de yngre.

Alligevel vil Venstre hæve pensionsalderen yderligere: »Min indstilling er, at vi skal stå ved aftalen om, at vi justerer grænserne i takt med, at levealderen stiger,« sagde Lars Løkke Rasmussen i søndags til Jyllands-Posten.

Han blev dog hurtigt overtrumfet af den radikale partileder Morten Østergaard. Pensionsalderen skal hæves endnu hurtigere end fastlagt i velfærdsforliget, sagde økonomiministeren fredag til flere medier.

Hvornår får politikere og medier øje på polariseringen blandt de ældre? Hvornår opdager de, at betonarbejderens seniorår ikke er som seniorkonsulentens? Et nyt seniorproletariat er på vej – og politikerne hælder bare mere benzin på bålet.

21