Manuskript til klumme i Jyllands-Posten 5.10.2015

Af Lars Olsen

 

Jeg har respekt for Dansk Folkeparti (DF). Jeg er uenig i mange af deres synspunkter, men DF giver stemme til mennesker, der føler sig tilsidesat af de etablerede partier. At dette er vigtigt for vort folkestyre, har jeg påpeget i adskillige klummer.

Af samme grund smider jeg hér fløjlshandskerne. DF er i gang med et massivt svigt af en gruppe kernevælgere, der ofte ryger under mediernes radarskærm: Lejere i almene boliger.

Mange af landets én million almene beboere har korte uddannelser og beskedne indkomster – grupper hvor en del stemmer DF. Hertil kommer endnu en faktor: De »pæne mennesker« i ejerboligerne tørrer de fleste integrationsproblemer af på os i de almene boliger. Også dét gør DF til et stort parti i den almene sektor.

Netop derfor er DF’s politik en gåde: Ifølge boligordføreren, den nyvalgte Merete Dea Larsen, støtter partiet en ændring af planloven, så storby-kommunerne ikke længere kan kræve 25 pct. billige almene boliger i nye byggeprojekter. For beboere i de eksisterende almene områder betyder det øgede ghettoproblemer:

»Det er en bombe under vores muligheder for at bygge nogle bydele, der er i social balance,« siger teknisk rådmand i Aarhus, Kristian Würtz (S), til TV Avisen.

I det netop indgåede budgetforlig afsatte Aarhus byråd 200 millioner kroner til at opføre 1600 ekstra almene familieboliger. En ændring af planloven vil bringe dette i fare og kan blandt andet hindre almene boliger i det velstillede Risskov, påpeger Kristian Würtz. Det samme sker i København, hvor kommunen over ti år vil bygge 3600 nye almene boliger.

Konsekvenserne rammer med stor kraft beboerne i de eksisterende almene boliger. Kommunerne har anvisningsret til hver fjerde almene bolig, og det bruges til at skaffe boliger til flygtninge, socialt udsatte m.v. Når der bliver færre nye almene boliger, koncentreres problemerne i de eksisterende boligafdelinger. Det er logik for burhøns!

Samtidig bliver de nye bydele så dyre, at kun folk med meget høje indkomster kan flytte ind. Også dét rammer DF-vælgere blandt lav- og mellemindkomster. »København ender som en by for eliten«, advarer overborgmester Frank Jensen (S).

DF-ordfører Merete Dea Larsen fremhæver, at den nuværende planlov er »ekspropriationslignende« over for bygherrerne. Men dét holder ikke. Det påpeger Anders Rønnebo, som er direktør for boligselskabet AAB i Aarhus:

»Det er et værktøj på linje med, at kommunen kan bestemme bygningshøjde, materialevalg, og hvor der skal ligge en park på en privat mands jord,« siger Anders Rønnebo til JP Aarhus.

Kritikken rækker da også langt ind i de borgerlige partier, som udgør flertallet for ændringen af planloven. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget i KL, Jørn Pedersen fra Venstre, peger på, at kommunerne er under pres for at skaffe boliger til de mange nye flygtninge:

»Derfor vil det være helt forkert at fjerne et af de eneste konkrete instrumenter, som kommunerne har til at skaffe billige boliger,« fastslår Jørn Pedersen, der er borgmester i Kolding. Også internt i DF er der utilfredshed blandt kommunalpolitikere og aktive i det almene beboerdemokrati.

 

Politik er en kamp mellem interesser. DF’s boligordfører vil hellere sikre ekstra profitter til byggematadorerne end tage hensyn til almenvellet og de underprivilegerede kernevælgere blandt almene lejere. Forhåbentlig når DF-toppen at sadle om. Dette er partiets største vælgersvigt siden dagpenge- og efterlønsreformerne. De kommende uger bliver et lærestykke for alle, der betragter DF som »den lille mands parti«.

 

 

21