»Folkeskolen har brug for et kulturskifte, hvor eleverne møder en bredere faglighed – og får appetit på andet end gymnasiet«. Politikerne søger forgæves at få de unge til at vælge en erhvervsuddannelse, men løsningen ligger lige for: Lav om på undervisningen i folkeskolen. Denne klumme gør op med den gymnasieforberedende skole, der er vokset frem i de seneste årtier. En anden klumme handler om 95%-målet – at 95% af de unge skal have en ungdomsuddannelse. Det er fornuftigt at bløde op på målsætningen, så flere kan starte med arbejde og praktiske erfaringer – så kommer modet på uddannelse hen ad vejen.

21