Manuskript til klumme i Fagbladet 3F 4.12.2015

Af Lars Olsen

 

Nedskæringer på velfærden skal ikke rette op på samfundsøkonomien, men finansiere en massiv omfordeling til fordel for dem i toppen. Ejere af store villaer og luksusbiler slipper allerede billigere – og til foråret lettes topskatten.

Der spares over hele linjen: Børn, skoler, sociale ordninger … Ifølge en del medier og politikere skyldes det Danmarks dårlige økonomi, men det er bluff. Regeringen er i gang med en massiv omfordeling til fordel for samfundets velstillede.

Sidste måneds finanslovsforlig mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance tog det første skridt. Registreringsafgiften for større biler sættes ned. En mellemstor familiebil som Skoda Octavia bliver 10-20.000 kroner billigere, mens en luksusbil som Audi S5 falder 90.000 kroner. Mindre biler bliver ikke billigere.

Samtidig fastfryses grundskylden i 2016. Det vil især gavne boligejerne i seks kommuner – Rudersdal, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Gentofte, København og Frederiksberg. Det er især hér, ejendomspriserne stiger markant og grundene bliver mere værd.

Fastfrysningen af grundskylden gælder ikke for lejeboliger. En herskabslejlighed til 6 millioner på Østerbro slipper således for en stigning i grundskylden på 6-700 kroner. Derimod får lavindkomsterne i det almene boligbyggeri Mjølnerparken – få kilometer derfra, samme kommune – en huslejestigning på 534 kroner på grund af øget grundskyld.

Næste skridt kommer med den skattereform, som regeringen har bebudet til foråret. Ifølge regeringsgrundlaget skal topskatten på de højeste indkomster sænkes fra 15 til 10 procent. Det er især Konservative og Liberal Alliance, der presser på for dette.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har dog også peget på en anden mulighed: At hæve grænsen for, hvornår folk skal betale topskat. Det anses for lettere at få Dansk Folkeparti med på dette.

Det er nemlig en udbredt forestilling, at topskatten betales af mellemindkomster som håndværkere, skolelærere og sygeplejesker. Sådan var det også. Skattereformerne i 2009 og 2012 hævede imidlertid grænsen for, hvornår man skal betale topskat.

Når den seneste skattereform er fuldt indfaset i 2023, betales topskat af indkomster over 507.600 kroner. Samtidig er bankrådgivere og revisorer flittige med råd til, hvordan folk slipper for topskatten. Den vil typisk blive betalt af indkomster på over 50.000 kroner om måneden. Hvis LO-lønmodtagere eller skolelærere stadig betaler topskat, vil de som regel være ledere eller have helt specielle funktioner.

Det er dybt paradoksalt, at skatten netop nu lettes for de velstillede. Under krisen er der sket en omfordeling af indkomsterne uden sidestykke i Danmarkshistorien. En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viste for nylig, at arbejdernes realindkomst efter skat faldt fra 2010 til 2013. Derimod havde overklassen – de bedst stillede to procent – solid fremgang.

http://www.ae.dk/analyser/tilbagegang-i-arbejdernes-loenindkomst-siden-krisen

Nu vil Løkke & Co. så hælde benzin på bålet. Vi andre betaler med dårligere velfærd.

21