Det delte Danmark – Uddrag af anmeldelser

DEN RADIKALE BLINDHED

”Lars Olsen har udgivet en modig, velskrevet og frem for alt nødvendig debatbog om et Danmark, der er ved at blive stadig mere opdelt. Den er ikke en ideologisk klagesang over, at vi står ved den sociale massegravs rand. I Velfærdssamfund Danmark har vi nemlig råd til at betale til dem, som ikke har et arbejde gennem overførselsindkomster, og vi har råd til at poste mange penge i offentlige systemer – som f.eks. en af verdens dyreste folkeskoler.
Alligevel er der over de sidste 15-20 år sket en opsplitning i ordets bogstavelige forstand. Vi bor med nogen, der ligner os selv. Arbejdsløse indvandrere bor med andre indvandrere i det, vi normalt kalder for ghettoer. Og det gælder også alle andre i samfundet. Middelklassen bor i middelklasseghettoer, og de velhavende bor i velhaverghettoer. Opsplitningen er blevet forstærket, uden at nogen har sat hælene i. Slet ikke de politiske kræfter, der burde have mest blik for at forhindre øget polarisering af samfundet (…)

I et meget tankevækkende kapitel har han skrevet om ti år som borger og far på Nørrebro. For nok er Lars Olsen journalist og har igennem mange år – bl.a. som kommentator her i Politiken – skrevet om besværlige, men væsentlige politiske emner. Men hans nye debatbog er i lige så høj grad båret af personligt engagement og indignation i forhold til ikke mindst en udlændingepolitik, der er gået helt af sporet. Og som har haft helt konkrete negative konsekvenser for ikke så meget ham selv, men hans datter, som er en af de få ‘hvide’ børn, der har gået i folkeskole på Indre Nørrebro (…)
Lars Olsen nøjes ikke med kritikken. I et langt og politisk meget interessant afsluttende kapitel giver han en række anvisninger, der bygger på gode erfaringer med integrationspolitik i andre lande og enkelte byer i Danmark. Det handler om en helt anderledes folkeskolepolitik, hvor faglighed og disciplin kombineret med moderne ledelse ikke er fyord. Det handler om en langsigtet og sammenhængende bypolitik med blandede boligområder. Det handler om effektiv integrationspolitik gennem spredning af børn på skolerne, sprogtest, uddannelse, bolig-job-pakker og krav om at bidrage til fællesskabet”.
Christine Antorini, MF for Socialdemokraterne, i Politiken, 31.3.05

”Det delte Danmark bør blive pligtlæsning for alle ligusterhumanister, som går let og elegant hen over de sociale realiteter. Lars Olsens bog er en øjeåbner…”
Frede Vestergaard, Weekendavisen, 1.4.05

”Dette må – selv om vi kun er i marts – være årets vigtigste debatbog…”
Erik Meier Carlsen, B.T., 31.03.05

”Lars Olsens lille bog er trods indvendinger værd at gæste, advarslerne i den højest relevante. Danmark er ved at skævvrides…”
Georg Metz, Information, 30.3.05

”Bogen koster 159 kroner, og måske er pengene givet godt ud, hvis Odense Kommune køber 29 eksemplarer og fordeler dem til medlemmerne af byrådet.(…)

Bogen ”Det delte Danmark” af journalist Lars Olsen, Nørrebro, udkom i denne uge og har allerede nu vakt større opmærksomhed, end det normalt er tilfældet med debatbøger.

Det er der tre årsager til. For det første er bogens emne påtrængende aktuelt, for det andet er den skrevet ud fra personlige oplevelser og derfor konkret, og for det tredje er den i sine analyser politisk nuanceret og dermed ikke forudsigelig…”
Per Storm Madsen, Fyns Stiftstidende, 3.4.05

”Sideløbende med den nådesløse afsløring af, hvordan Danmark i løbet af et årti har delt sig næsten uden at nogen har bemærket det, skyder Lars Olsen med skarpt på både højre og venstre. Skåltalerne og de frelste holdninger findes både hos liguster-socialisterne og velhaverenklaverne, der har deres på det tørre (…) Lars Olsens bog er et veloplagt debatindlæg.”
Mette Bock, JydskeVestkysten, 1.4.05

“En mavepuster til alle – læs den!

Han vover at kalde en spade for en spade og bevæger sig nøgternt gennem sine argumentationer uden at puste til den velkendte generelle smædedemagogi mod indvandrere. Bogen må læses af alle, der har deres gang i den københavnske skoleverden – den kalder på reaktion, og den opfordrer til handling.”
KK udgivet af Københavns Lærerforening, april 2005

“Bogen giver umiddelbart et godt overblik over statistik, undersøgelser og ekspertholdninger til problematikken. Den er god for alle lærere at læse. Den kan glimrende bruges som debatoplæg i de ældste klasser, hvis man vælger nogle afsnit ud og måske krydrer det med avisudklip.”
Folkeskolen, april 2005

ISBN 9788702038002
Udgivet 31.03.2005
Sider 240

Vejl. pris kr. 159,-

21