Bagside og indholdsfortegnelse i ”Eliternes Triumf”

Lars Olsen tegner et anderledes portræt af Danmark, end vi er vant til fra medier og politikere. Han dokumenterer, at vi lever i et moderne klassesamfund, præget af store forskelle i levevilkår og ikke mindst i indflydelse. Han påviser også, at der bliver stadig større afstand mellem de brede befolkningsgrupper og et mindre lag af højtuddannede.

Det er blandt dem, vi i dag finder politikere, meningsdannere, erhvervsfolk, indflydelsesrige akademikere og mediefolk – og »de uddannede klasser« lukker sig om sig selv. De uddanner sig sammen, danner netværk, bor de samme steder, gifter sig med hinanden, og deres børn går på de samme uddannelser. De lever i deres egen »virkelighedsboble«, som er meget anderledes end de brede samfundslags.

Disse års samfundsudvikling udspringer af denne afsondrede boble. Det er storbyernes højtuddannede eliter, som sætter deres forestillinger igennem – for eksempel i reformer af kommuner, politi og andre offentlige systemer. Uddannelser indrettes på de højtuddannedes præmisser, mens magt og udvikling koncentreres om store byer og store enheder. Resultatet er et samfund med dybere sociale og geografiske skel – og med nye politiske brudflader.

Indhold

INDLEDNING: FOLKETS STYRE?

 1. DEN POLITISKE KASTE
  Leif – en sjælden fugl
  Det skæve Folketing
  Ingen politikerbørn på teknisk skole
  Kun 2 af 179 bor alment
  Det klassiske folkestyre
  »Praktiske mænd fra arbejdernes egen kreds«
  Professionalisering og sociale skel
  Hvad er problemet?
 2. FAGRE NY VERDEN
  En by i provinsen
  Kommunalreform og »stordriftsulemper«
  Den fejlslagne politireform
  Akademiseringen af uddannelserne
  Magt og afmagt i uddannelsessamfundet
 3. DE TRE ELITER – OG FOLKET
  Jagten på magten
  Tre segmenter i de bedrestillede klasser
  Krage søger mage
  Den klassiske magt: kapitalen
  Den nye magt: meningsdannerne
  Mine egne erfaringer
 4. KLASSESAMFUNDET VERSION 2.0
  En murersvend har ordet
  Fra ulighed til social arv
  Glemte skel – oversete konflikter
  Hvor er fagbevægelsen?
  Kriminalitet og nye ulighedsformer
 5. KLASSER OG POLITIK I DAGENS DANMARK
  Venstres vej til magten
  En sviptur til Norge – og Ølby
  Elitepartier og folkepartier
  »Den tredje vejs« vildveje
  Centrum-venstre ved skillevejen

AFSLUTNING: DE UDDANNEDE KLASSERS TRIUMF

EPILOG OM OFFENTLIG KUNSTSTØTTE

LITTERATUR

NOTER

ISBN-13: 9788791959677
Udgivet: 05-02-2010
Sideantal: 247

Udsolgt fra forlaget

21