Tidligere var arbejderklassen rygraden i Socialdemokratiet – idag svinger de mellem rød og blå blok. Arbejdervælgerne skifter langt mere end de bedrestillede vælgergrupper. Meget tyder på, at de føler sig hjemløse i en politisk debat præget af forskellige segmenter af middelklassen. Siden 2001 er flertallet i arbejderklassen svinget flere gange mellem centrum-venstre og de borgerlige. Læs min analyse i Politiken om arbejdervælgere – og hvorfor de skifter.

21