Den 4.september udsender Gyldendal min nye bog: Det forsvundne Folk. Du kan hér læse mere om bogen og de nye foredrag, som jeg tilbyder med afsæt i bogens og dens analyser:

Om Det forsvundne Folk:

Hvor mange danskere har fysisk krævende arbejde? Tænk på et tal, før du læser svaret:

39 procent. Flere end de fleste gætter på.

Tallet omfatter ikke kun håndværkere og slagteriarbejdere, men også dagplejere og pædagoger, der løfter og bærer børn utallige gange på en arbejdsdag.

Meningsdannere antager, at vi lever i et »videnssamfund«, hvor kinesere og polakker tager sig af alt det, der støjer og sviner. Dem, vi tidligere kaldte arbejderklassen, er forsvundet under radaren. Men de definerende lag er ofre for en kollektiv mytologi. Arbejderklassen udgør stadig en stor del af befolkningen, og de er langt mere utrygge end tidligere.

En del af bogen er formet som en dagbog. Jeg har holdt hundredvis af foredrag landet over – i lokale fagforeninger i FOA og 3F, på biblioteker, i foredragsforeninger i små provinsbyer etc. Det har ført mig rundt i et Danmark, vi sjældent møder i medierne. I dagbogen møder vi fabriksarbejdere, sosu-assistenter, chauffører og andre, der kommer til orde med deres oplevelser og erfaringer.

Andre dele af bogen kortlægger og analyserer. Utrygheden i Danmark er steget markant, og det rammer især arbejderklassen og grupper udenfor arbejdsmarkedet. Risikoen for nedslidning og sygdom er større end bag hæve-sænke-bordene, og de seneste års såkaldte »reformer« rammer hårdt. Mange kan ikke arbejde til de er 68 eller 70, sådan som politikerne antager. Læg dertil østeuropæere og flygtninge, der konkurrerer om jobbene.

Mistilliden til eliter, politikere og medier skal ses i dette lys. Nye tal viser, at mistilliden i  Danmark især bunder i øget utryghed og folkelig empati med dem, der berøres af reformer som efterløn, førtidspension, dagpenge m.v.

Bogen kortlægger disse års politiske opbrud i Danmark og Europa. Den diskuterer også, hvordan vi kan genskabe tryghed og tillid i samfundet.

Om de to nye foredrag:

Farvel til arbejderklassen?
En sosu-assistent har ni gange større risiko for at havne på førtidspension end en økonom. I foredraget fortælles om skel i arbejdslivet, og hvordan reformer og pres på levevilkårene skaber større utryghed i arbejderklassen. Bogens analyser viser, at helbred er blevet en ny risikofaktor; folk med skrantende helbred er markant mere utrygge end for ti år siden – og har større mistillid til politikerne. Der sker i disse år en svækkelse af den sociale kontrakt mellem borgere og stat, som er fundamentet for velfærdssamfundet.

Eliter og folk.
En fortælling om politisk opbrud og populisme i Europa, om flygtningekrise, sparepolitik i EU og social utryghed – og om de særlige træk i Danmark. Den rekordhøje mistillid til de hjemlige politikere er ofte knyttet til de før nævnte problemer: Øget folkelig utryghed og folkelig empati med grupper, der ikke modtager den forventede hjælp fra velfærdssamfundet.

Der er overlap mellem de to foredrag, men vinklen og en del af indholdet er forskelligt.

Stilen i begge er levende og afvekslende. Historiske fortællinger og politiske analyser veksler med anekdoter og klip fra familiealbummet, der sætter kød, blod og levende mennesker på de store spørgsmål.

»Det forsvundne Folk« udkommer den 4.september på Gyldendal. 184 sider. Normalpris: 249,95 kr.

 

ISBN:
Udgives 4. september 2018

Sider 184

Vejl. pris kr. 249,95