Fare for nyt seniorproletariat

Jeg har i flere klummer skrevet om seniorerne på arbejdsmarkedet og faren for et nyt seniorproletariat. Økonomiminister Morten Østergaard foreslog for nylig, at pensionsalderen hæves til 68 for dem, der i dag er i 50erne. Han henviser til, at danskerne gennemsnitligt lever længere, men gennemsnittet dækker over en stor social ulighed, som totalt glemmes i debatten. Antallet af ældre på kontanthjælp nærmest eksploderer. Tusinder kan hverken få job, dagpenge – og snart heller ikke efterløn. Den sidste lidt ældre klumme er mere personlig. Den handler om min hustru Karin, der er arbejdsløs. Hun kom på arbejdsmarkedet som 17-årig og rammes af den udbredte aldersdiskrimination hos...

Tør du låne din nøgle til naboen?

Spørgsmålet om nøglen er del af en ny undersøgelse af udsatte boligområder. I almindelige boligområder vil det store flertal gerne låne nøglen ud til én af naboerne, men i udsatte områder – de såkaldte »ghettoer« – er det under halvdelen. Folk har ikke den tillid og tryghed, vi andre tager for givet. Jeg har skrevet kronikken om udsatte boligområder sammen med Birgitte Mazanti, der er leder af Center for Boligsocial Udvikling. Kronikken dokumenterer også, at socialt belastede boligområder forstærker den negative sociale arv. Det er afgørende med en boligpolitik, der ændrer beboersammensætningen i disse...

Pensionsvanvid

Klumme i Jyllands-Posten 26.04.2015 Af Lars Olsen   Danskerne diskuterer – igen, igen – tilbagetræknings- og pensionsalder. Økonomiminister Morten Østergaard, R vil hæve pensionsalderen til 68 for dem, der i dag er i 50erne. Det samme vil Konservative og Liberal Alliance. Højere pensionsalder skal løse de ubalancer, der opstår i de økonomiske krystalkugler efter 2020. Forslaget kommer i forlængelse af efterlønsreformen fra 2011, der indfases i disse år og på sigt reelt afskaffer efterlønnen. Morten Østergaard & Co. henviser til, at danskernes gennemsnitlige levealder er steget, og at vi derfor kan tage en ekstra tørn på arbejdsmarkedet. Problemet er, at politikerne hermed »glemmer« to helt basale kendsgerninger: For det første er den gennemsnitlige levealder netop et gennemsnit. Bagved ligger betydelige kønsmæssige og især sociale forskelle. En 60-årig ufaglært mand bliver i snit 79,7 år – en kvinde med videregående uddannelse 85,7. Og ifølge analyser er de sociale forskelle voksende. En forhøjelse af pensionsalderen rammer således de ufaglærte hårdest, simpelthen fordi de har færrest år at give af. For det andet skjuler den gennemsnitlige levealder en vigtig pointe: Mange ældre døjer i de sidste år med alvorlige helbredsproblemer; i mange tilfælde så alvorlige så de begrænser helt almindelige aktiviteter i hverdagen. Tal fra forskeren Henrik Brønnum-Hansen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, taler deres eget barske sprog. For de ufaglærte indtræffer alvorlige aktivitetsbegrænsninger i snit omkring de 70. Med en pensionsalder på 68 er de gode seniorår stort set væk. De kan sige farvel til kollegerne og gå hjem i sygesengen. Heldigvis er der mange ressourcestærke seniorer, som arbejder langt op i 60erne. Det vil jeg gerne selv. Jeg er lige fyldt 60...

Fare for nyt seniorproletariat

Manuskript til klumme i Fagbladet 3F 10.4.2015 Af Lars Olsen   Antallet af seniorer på kontanthjælp er næsten fordoblet siden 2010. Tusindvis kan hverken få job, dagpenge eller efterløn. Alligevel er politikerne ved at snuble over deres egne ben for at hæve pensionsalderen. Stadig flere over 50 ryger på kontanthjælp. Det fremgår af nye tal fra Danmarks Statistik for årene fra 2010 til -14: http://www.danmarksstatistik.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=18859 Blandt de 60-64-årige steg kontanthjælpsmodtagerne med 96 procent – altså næsten en fordobling. Blandt de 50-59-årige er stigningen 81 procent. Arbejdsløsheden rammer hårdt blandt seniorerne. Det samme gør politikernes »reformer«. Aldersgruppen 50+ tegner sig for mere end 40 procent af dem, der mister dagpengene. Hertil kommer, at efterlønsalderen fra i år forhøjes år for år. Dermed beskæres også denne mulighed for langtidsledige seniorer. Endnu flere vil ryge på kontanthjælp – eller stå helt uden indtægt. Alligevel diskuterer politikerne netop nu en yderligere forhøjelse af pensionsalderen. Polarisering Politikere og medier »overser«, at der sker en dramatisk polarisering blandt de ældre: Stadig flere over 60 er i arbejde. Mange af nutidens seniorer har mere uddannelse og bedre helbred end dem, der forlod arbejdsmarkedet for tyve år siden. De vil gerne arbejde nogle år mere. Der er imidlertid også en anden stor gruppe: De er langtidsledige, nedslidte eller døjer med fysiske og psykiske skavanker. Og de findes oftere blandt faglærte og ufaglærte end blandt akademikere, der kommer sent på arbejdsmarkedet og har privilegerede job. Det er dem, der risikerer at blive et nyt seniorproletariat – uden job, dagpenge eller efterløn. Politikerne glemmer denne del af de ældre, når de forringer efterlønnen og hæver pensionsalderen. De stirrer sig...