Europæisk velfærdskamp

Manuskript til klumme i Jyllands-Posten 31.3.2014 Af Lars Olsen   At der er et skisma mellem EU og danske velfærdsydelser, er sikkert læseren bekendt. På Christiansborg handler det især om børnepenge til polakker og andet godtfolk. Antallet af udlændinge på dansk SU er imidlertid også dramatisk stigende, efter at en EU-dom sidste år gav EU-borgere ret til SU – blot de har et studiejob. Dagpengesystemet kommer også under pres, hvis Finland taber en igangværende sag ved EU-Domstolen. Presset fremstilles ofte som en følge af arbejdskraftens frie bevægelighed. Det er noget vrøvl. Det er en politisk strid. Ved sidste uges besøg i København advarede formanden for Europaparlamentet, den tyske socialdemokrat Martin Schulz, imod, at EU-domme ukritisk omsættes i lov, sådan som SR-regeringen har gjort. »Ingen kan forvente, at en medlemsstat i EU opgiver ideen om at have sit eget velfærdssystem og retten til at beskytte det,« sagde Martin Schulz til JP. Selvfølgelig skal EU-borgere med job i Danmark efter en tid have ret til sociale ydelser. EU-Domstolen fortolker imidlertid dette på en måde, som systematisk udvider EU-rettighederne og svækker det nationale statsborgerskab. Nøjagtig det samme sker i udlændingepolitikken. Med Metock-dommen i 2008 gav EU-Domstolen fire afrikanere ret til familiesammenføring med ægtefæller fra Afrika, blot fordi de havde et midlertidigt job i Irland. At være »vandrende arbejdstager« er efterhånden et vidt begreb …   For denne klummeskriver er EU-dommene ikke overraskende. Som journalist havde jeg i 1990’erne EU som stofområde. I 1996 interviewede jeg professor i EU-ret Hjalte Rasmussen, der allerede dengang advarede imod, at den aktivistiske EU-Domstol tolker lovgivningen, så det fremmer yderligere integration. Samtidig har EU-systemet fået en radikalt...

Politisk kamp om velfærd i EU

Østeuropæeres adgang til danske velfærdsydelser er et hedt emne på Christiansborg. Det beskrives som en følge af arbejdskraftens frie bevægelighed, men er i virkeligheden en politisk kamp, som også foregår i andre lande. Formanden for Europa-Parlamentet, den tyske socialdemokrat Martin Schulz, opfordrer Danmark til at stå fast på sine regler, men EU-Domstolen og Kommissionen vil svække velfærdsstaten og dreje Europa i mere liberalistisk retning. Læs min klumme om EU og...

Ny bog om hverdagens kamp mod social dumping

Jeg har over flere omgange kommenteret bogen “Kamppladser”, der er skrevet af betonarbejder Jakob Mathiassen og journalist Klaus Buster Jensen. Bogens beretter om hverdagens drama med østarbejdere på dansk byggepladser og kampe mod social dumping. I denne klumme fortæller jeg om Kamppladser og nogle af de faglige kampe, der er beskrevet i bogen. I en anden klumme analyserer jeg, hvordan medier og politikere i de seneste årtier er kommet stadig længere væk fra arbejderne og deres...

Kampen om arbejdet

Manuskript til klumme i Jyllands-Posten 24.3.2014 Af Lars Olsen   Blot 39.000 frem til 2030. Sådan lød prognosen for østarbejdere i Danmark i 2004 fra beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksens (V) embedsfolk. Allerede i 2012 var der 73.000 østarbejdere i Danmark. Sjovt nok falder embedsapparatets fejlvurderinger altid ud, så de undervurderer konsekvenserne for dem nederst i hierarkiet. For konsekvenserne er dramatiske for hundredtusinder af danske faglærte og ufaglærte. Nogle mister jobbet til østeuropæere, andre oplever tryk på løn og arbejdsforhold – og kæmper for levevilkårene. En ny bog, »Kamppladser«, fortæller om dette drama, der ofte udspiller sig under tv og avisers radarskærm. Betonarbejder Jakob Mathiassen beretter om arbejdskampe i byggeriet, mens journalist Klaus Buster Jensen sætter udviklingen i perspektiv. Jakob Mathiassen udsendte i 2011 bogen »Beton« om hverdagen som betonarbejder. I »Kamppladser« fortæller han ikke kun egne oplevelser, men interviewer også en lang række aktører. Vi møder fagforeningsfolk og unge aktivister – og vi møder polakker, arbejdsledere og entreprenører, der fortæller deres version af konflikten. Udgangspunktet er danskernes kamp mod social dumping, men bogen når på flot vis hele vejen rundt. De første kampe mod social dumping starter under det københavnske byggeboom midt i 00’erne. Drivkraften er en blanding af fanden-i-vold’ske unge håndværkere og midaldrende kommunistiske fagforeningsfolk, der oplever deres anden ungdom under de utraditionelle kampe. Det går hedt for sig. Anderledes afdæmpet er det omkring Nørrehus i Brønderslev, hvor konflikten styres af besindige jyske socialdemokrater. Hér satses på opbakning i lokalsamfundet, støtte fra danske håndværksmestre og kontakt til tillidsfolkene på de arbejdspladser, der leverer materialer til byggeprojektet. Til sidst må ejeren sælge Nørrehus til et firma, som får arbejdet...

En anden virkelighed

Manuskript til klumme i Jyllands-Posten 10.3.2014 Af Lars Olsen   Jeg rejser meget rundt som foredragsholder. Det er ikke altid lige skægt at bumle 4-5 timer med DSB, men jeg får rigtig meget igen. Ikke mindst en anden virkelighed end hovedstadens »kreative klasse«. Sidste weekend gik turen til det sønderjyske. 3F Aabenraa-Tønder holdt den årlige konference for tillidsfolk og sikkerhedsrepræsentanter. Kun de færreste var således ansat i fagforeningen, langt de fleste kom ude fra virksomhederne. Jeg fortalte om faglærte og ufaglærte i det moderne klassesamfund, men lagde over flere omgange op til debatter ved bordene. To ting slog mig: Den udbredte pessimisme omkring fremtiden for almindelige lønmodtagere. Og den massive følelse af svigt fra politikerne og ikke mindst det socialdemokrati, som en del er medlemmer af. »Vi brugte 1900-tallet på at opbygge dette samfund, og vi har brugt de sidste ti år på at bryde det ned igen,« konstaterer én. Ét problem er polakker og andre østarbejdere. Et andet er de mange reformer, der rammer usædvanlig hårdt blandt 3F’s medlemmer. Samtidig stiller flere spørgsmål ved det mantra om uddannelse, der over en bred kam præger politikerne på Christiansborg: »De siger, at vores børn skal uddanne sig og blive til noget højere oppe i samfundet. Men der vil jo altid være nogen, der har sådan nogle job som os,« siger én. Har vi overhovedet brug for så mange med lange uddannelser, indvender flere. Jeg hører til Thorning-regeringens kritikere, men må over flere omgange tage den i forsvar: »Politikerne har ret i, at der bliver færre ufaglærte job, og at de unge skal have en uddannelse. Men det er vigtigt, at...

Medier og politikere er stadig længere væk fra arbejderne

Manuskript til klumme i Fagbladet 3F 7.3.2014 Af Lars Olsen   Onsdag udkom den første bog om kampen mod social dumping på danske arbejdspladser. Det er kendetegnende, at en betonarbejder er blandt forfatterne. Arbejdernes dagligdag havner ofte under de etablerede medier og politikeres radarskærm. Kamppladser – østarbejdere og social dumping i byggeriet. Sådan hedder en af ugens nye bøger. Forfatterne er betonarbejder Jakob Mathiassen og journalist Klaus Buster Jensen fra Fagbladet 3F. Det er Jakob Mathiassens anden bog. I 2011 udsendte han Beton om dagligdagen blandt københavnske bygningsarbejdere. Kamppladser er fortællingen om næsten ti års kamp mod social dumping. Vi følger de faglige aktivister, der skygger underbetalte polakker og kortlægger lyssky selskaber. Vi hører også, hvordan det etablerede Danmark lige fra start fatalt undervurderede problemet. Nogle steder er bogen veldokumenteret som faglitteratur – andre spændende som en kriminalroman. Det er kendetegnende, at en betonarbejder selv må til tasterne for at skrive den første samlede fortælling om kampen mod social dumping. Pres på løn og arbejdsforhold er et kæmpe problem for hundredtusinder af lønmodtagere, men dukker kun glimtvis op i tv og de store aviser. Desværre endnu et eksempel på den voksende kløft til almindelige lønmodtagere. Jeg var i 1990’erne journalist på Politiken. Dengang havde vi – som andre store dagblade – en arbejdsmarkedsredaktion. En gruppe journalister, der systematisk dyrkede kilder i fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationerne – og ind imellem var ude på virksomhederne. På de fleste aviser sorterer dette i dag under erhvervsredaktionen, som hellere taler med professorer og slipsedrenge på direktionsgangene. Kun en sjælden gang dukker social dumping og lignende op i spalterne. Det samme er sket på Christiansborg....