Jeg har været aktiv i debat om indvandring og integration, siden jeg boede på Nørrebro og i 2005 udsendte bogen ”Det delte Danmark”. En klumme tager afsæt i erfaringer fra Holbæk, hvor vi flyttede til i 2021.

Selv provinsbyer som Holbæk slås i dag med store integrationsproblemer som udsatte boligområder og slagsmål mellem kliker ved stationen: »På den lange bane har det vist sig svært at omplante titusinder fra før-moderne kulturer, præget at patriarkalske normer og religiøst ortodoksi«.

I foråret 2021 så vi betydelig Corona-smitte i indvandrermiljøer. Noget af forklaringen skyldes sociale forhold, men kultur og familiemønstre spiller også ind. Det må vi kunne diskutere åbent, uden at skolelærere og andre med hverdagserfaringer stemples som racister.