Lars Olsen til foredrag

Foredrag med Lars Olsen

Eliternes triumf – folkets protest

Brexit. Trump. Jordskredsvalg. Femstjernebevægelse og Podemos. Politisk mistillid. Alternativet og Dansk Folkeparti … En folkelig protestbølge skyller over den vestlige verden. Befolkningen revolterer imod de etablerede partier – nogle steder er det især den hvide arbejderklasse, andre steder især studerende og unge.

Hvad sker der – og hvorfor?

Undersøgelser viser, at den politiske mistillid i Danmark bunder i voksende utryghed, og at mange er skeptiske over for de seneste års mange »reformer« af velfærdssamfundet. Læg dertil indvandring, skel mellem storbyer og yderområder og følelsen af at Christiansborg er blevet en afsondret boble.

Lars Olsen kortlægger det folkelige oprør og de eliter, der protesteres imod. Toppen i samfundet er delt i en liberal erhvervselite og en progressiv kultur- og uddannelseselite, men begge omfavner globaliseringen og de såkaldte »reformer«. Det skaber nye brudflader mellem eliter og folk.

Lars Olsens stil er levende og afvekslende. Historiske fortællinger og politiske analyser veksler med anekdoter og klip fra familiealbummet. Foredraget ligger i forlængelse af bøgerne ”Eliternes Triumf” (2010) og ”Klassekamp fra Oven” (2014), men inddrager også aktuelle bøger og analyser fra Danmark og udlandet.

Klassesamfundet 2.0

»Klassesamfund« – det er da noget, som var engang, lidt som kakkelovnen, toilet på trappen og det sort-hvide tv.

Sådan lyder en udbredt forestilling i den offentlige debat, men det er en myte – hævder Lars Olsen.

Danmark præges stadig af markante klasseforskelle. Murersvenden har andre levevilkår end finansanalytikeren og professoren: mindre indflydelse på arbejdet, færre gode leveår, dårligere uddannelsesmuligheder for børnene. Og klasseskellene vokser – økonomisk, geografisk og mentalt.

På nogle områder er skellene dog også anderledes end før. Vi har en voksende underklasse uden for arbejdsmarkedet, præget af destruktive kulturmønstre og negativ social arv. Og vi bor mere adskilt end tidligere. Vi har fået ghettoer for de marginaliserede – og velhaverenklaver for de velstillede. Derfor hedder foredraget »klassesamfundet 2.0«.

Lars Olsen tegner et socialt Danmarksportræt ud fra analyserne i »Klassekamp fra Oven – den danske samfundsmodel under pres« (2014), men han viser også billeder fra familiealbummet og fortæller om personlige eksempler på moderne klasseskel.

Kan vi arbejde til vi er 70?

Reformer af efterløn og pensionsalder ændrer arbejdslivet mere dramatisk, end vi gør os klart. Dem, der i dag er i 40’erne, skal arbejde til de er 70. Kan tømreren og sosu-assistenten dét?

Lars Olsen kortlægger reformerne – deres baggrund og konsekvenser. Danskerne bliver ældre og er sundere end før, men der er også stor ulighed i levealder og arbejdsvilkår. De ekstra arbejdsår pålægges især faglærte og ufaglærte, der kommer tidligt på arbejdsmarkedet og i gennemsnit har færrest gode leveår.

I foredraget fortælles også om ændringer i folkestyret, der giver Slotsholmen blinde vinkler overfor brede samfundsklassers levevilkår. Lars Olsen diskuterer tillige, hvordan vi undgår store sociale skævheder, når danskerne skal blive længere på arbejdsmarkedet.

Stilen er levende og afvekslende. Analyser af arbejdsliv og levevilkår veksler med filmklip og fortællinger fra det virkelige liv.

Foredraget ligger i forlængelse af ”Kampen om seniorårene” (2015), men også bøgerne ”Klassekamp fra Oven” (2014) og ”Eliternes Triumf” (2010).

Klasser, uddannelse og social mobilitet

Trods velfærdsstat og SU er social baggrund stadig afgørende – hvad enten det handler om karakterer i skolen eller de unges videre uddannelsesvalg.

Der er imidlertid også spændende variationer, selv i et lille land som Danmark. Nogle regioner og uddannelsesretninger er markant bedre til at skabe »klasserejser« og social mobilitet. Hvorfor tager langt flere arbejderbørn en uddannelse i Lemvig end i Kalundborg?

Et foredrag om klasseforskelle og social mobilitet i uddannelsessystemet, men også om uddannelserne som en kampplads mellem forskellige sociale grupper, deres erfaringer og læringstraditoner.

Lars Olsen præsenterer analyser fra »Klassekamp fra Oven – den danske samfundsmodel under pres« (2014), men inddrager også den aktuelle uddannelsespolitiske debat.