Cuba: Salsa-socialismens skarpe hjørne

Jeg har i flere klummer skrevet om Cuba. Vi var i vinteren 2015 på en længere rejse, hvor Karin og jeg tog den lange og bøvlede tur til det mere ukendte Øst-Cuba. Hér er ikke så mange turister som i Havana og Trinidad, men vi oplevede en sand perlerække af historie og folkeliv. Jeg fortæller også om præsident Raul Castros reformer, som søger at rette op på Cubas dybe økonomiske krise. I en ældre klumme kan du læse indtryk fra vores rejse til Cuba i...

Cubanske billeder – II

Manuskript til klumme i Jyllands-Posten 2.2.2015 Af Lars Olsen   Folkeviddet i det nu hedengangne DDR havde særligt bid: »Staten lader som om den betaler – og vi lader som om vi arbejder,« lød en vits. Sådan er det også i dele af det socialistiske Cuba. Ledende cubanske økonomer vil bryde »den onde cirkel af lave lønninger og lav produktivitet«. Folk skal arbejde mere effektivt og skabe grobund for højere løn. Den cubanske regering skønner, at der er én million overflødig ansatte i de offentlige virksomheder. Som rejsende støder vi dagligt på eksempler. Det tydeligste er en dame, som snorksover hen over skrivebordet. Det er den slags, nye reformer skal rydde op i. Vestlige medier citerer gerne en lille kreds af systemkritikere, men inden for styrets rammer foregår i disse år en åben og selvkritisk debat. Præsident Raúl Castro har været med siden revolutionens start i 1953, men er som leder helt anderledes reformistisk end storebror Fidel. Da reformerne startede sidst i 00erne, var kun 15 pct. privat beskæftiget. I 2012 var det 23 pct. og ventes i 2016 at passere 40 pct. Som turist nyder man godt af de mange familierestauranter, der laver fremragende mad. I byerne åbner private butikker og værksteder, og store dele af landbrugsjorden er nu overdraget til private eller små selvforvaltende kooperativer. Ja, selv i de trøstesløse boligblokke, opført i 1960erne og 1970erne efter sovjetisk forbillede, møder vi nu små værksteder, der reparerer cykler eller ure. De store virksomheder er fortsat offentlige, men skal decentraliseres, effektiviseres og lade det private opsuge overflødig arbejdskraft. Og reformerne er tvingende nødvendige. Cuba er aldrig kommet sig over...